Likwidacja Mszy Św. o 7.30

Z dniem 1 października 2022 r. zostanie zlikwidowana poranna Msza św. o 7.30 w dni powszednie. Decyzja została podjęta podczas tegorocznej wizytacji naszego opactwa przez ojca generała, jako mającą pozytywny wpływ na liturgię, sprawowaną w klasztorze.

W pierwszym rzędzie należy podkreślić, że umożliwi ona na głębsze i spokojniejsze sprawowanie mszy konwentualnej o 7.00, która już nie będzie ,,ograniczona” do pół godziny, aby nie naruszać planu mszy. Tym samym zostaną rozwiązane tradycyjne utrudnienia, związane z nabożeństwami pierwszopiątkowymi, pierwszosobotnimi oraz w święta nakazane. Za utrzymaniem dotychczasowego statusu nie przemawiają żadne względy duszpasterskie, a wręcz przeciwnie – decyzja ta tworzy przestrzeń i czas do upiększenia liturgii mszy konwentualnej, z wielkim pożytkiem dla parafian. Ważnym argumentem, przemawiającym za likwidacją mszy o 7.30 była również szczątkowa frekwencja wiernych na niej, rzadko przekraczając 5 osób, wliczają w to prezbiterów. Pragniemy również podkreślić, że bez zmian będzie sprawowana msza w dni powszednie o godz. 18 oraz nie ulegnie zmianie plan mszy i nabożeństw w niedzielę.

Udostępnij ten post
Skip to content