Dofinansowanie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

PROGRAM KULTURA CYFROWA 2021

Opactwo OO. Cystersów w Wąchocku – I etap kompleksowej digitalizacji wraz z nowoczesną formą udostępniania”

Zadanie polegać będzie na realizacji I etapu digitalizacji wraz z szerokim udostępnieniem zabytków cechujących się wyjątkową wartością artystyczną i historyczną, uznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Pomnik Historii. Prace dotyczyć będą Opactwa OO. Cystersów w Wąchocku tj. wyposażenia klasztoru i kościoła. Efekty zadania udostępniane będą w formie przyjaznej dla osób niepełnosprawnych, a ich odbiorcami będą mogły być zarówno dzieci, młodzież, dorośli, jak i seniorzy.

Całkowita wartość: 100 000,00 zł
Dofinansowanie z MKDNiS: 80 000,00 zł

Skip to content