Święci zakonu

Życie cysterskie swój podstawowy i ostateczny cel odnajduje jedynie w Bogu, który we wszystkim ma być uwielbiony, do którego mnisi dążą jako do największego dobra i szczęścia człowieka. Pośrednikiem na tej drodze jest Chrystus obecny w Kościele, we wspólnocie, w Słowie Bożym i w sakramentach. Umocnieniem na tej drodze jest Duch Święty, który wzmacnia talenty dane poszczególnym członkom zakonu dla osiągnięcia ostatecznego celu. 
Tą drogą przeszły całe pokolenia cystersów i cysterek, duchowych dzieci francuskiego Citeaux, które dało początek wielkiej cysterskiej rodzinie monastycznej. Ich życie i przykład wzmacniały wiarę chrześcijan minionych dziewięciu wieków i nie przestają fascynować także dzisiaj. Inspiracja jaką obdarzają święci i błogosławieni wydaje się być nieodzowną pomocą w rozwoju życia duchowego. 

Zebraliśmy poniżej biogramy kilkudziesięciu świętych, błogosławionych i osób cieszących się kultem, którzy niegdyś w sposób doskonały realizowali ideały cysterskiego życia a dziś cieszą się chwałą ołtarzy. Ufamy, że ich przykład pomoże także nam, kroczącym drogą wiary w pierwszych latach trzeciego tysiąclecia od narodzin Chrystusa. 

Dziękujemy wydawnictwu „Jedność” z Kielc, które zgodziło się na udostępnienie materiałów zebranych w monumentalnym dziele „Ilustrowany leksykon świętych” autorstwa V. Schauber i H. M. Schindlera, z którego pochodzi większość biogramów prezentowanych poniżej.  

Achard
Adalgott z Chur
Adam z Ebrach
Adelajda z Scharbeek
Adolf z Osnabrück
Alan z Auxerre
Amadeusz z Lozanny
Balduin (Baldwin) z Rieti
Beatrycze z Nazaretu
Benigna
Bernard z Clairvaux
Berno
Berta z Marbais
Bogumił
Canducanus
Dawid z Himmerod
Eberhard z Salem (z Rohrdorf)
Ekkehard
Elred
Eskil z Lund
Eugeniusz III
Famian
Fasterd
Gerard z Clairvaux
Gertruda Wielka z Helfty
Gerwig
Gezelin z Altenbergu
Gilbert z Citeaux
Gobert
Guarinus z Sitten
Gweryk
Henryk z Clairvaux
Henryk z Heisterbach
Hugo z Bonnevaux
Humbelina
Ida z Leuven (z Roosendael)
Ida z Nivelles
Isdebald
Iweta
Jadwiga Śląska
Karol z Villers (z Sayn)
Konrad z Bawarii (z Clairvaux)
Konrad (Kuno) z Urach (z Zähringen)
Krystyn z Aumône
Lutgarda z Tongern
Mafalda
Małgorzata Angielska
Maria Vela
Maurycy z Carnoet
Mechtylda z Hackenborn (z Helfty)
Niward z Clairvaux
Obertus
Ogeriusz
Otto z Freisingu
Piotr z Castelnau
Rajmund Sierra z Fitero
Rajnald z Bar (z Citeaux)
Robert z Brugii
Robert z Molesme (z Cietaux)
Robert z Newminster
Roger z Elan
Roland z Chezery
Sancza (Sancja)
Stefan Harding
Stefan z Obazine
Sybilla z Gages
Teresa z Portugalii
Volkwin
Walter z Birbeck
Wigand
Wilhelm z Bourges
Wilhelm z St-Thierry
Wincenty Kadłubek
Skip to content