Opactwo

Budynek opactwa

Klasztor w Wąchocku został zbudowany na przełomie XII i XIII wieku. Jest jednym z najpiękniejszych przykładów architektury romańskiej Polsce. Fundatorem opactwa był w 1179 roku biskup krakowski Gedeon (Gedko). Budowniczym opactwa był Simon, z pochodzenia Włoch.

Klasztor dwukrotnie niszczyły najazdy tatarskie. Dzięki sile woli i wytężonej pracy zakonnicy powoli przywracali go do dawnej świetności.

Wąchock staraniem cystersów w 1454 roku otrzymał prawa miejskie na prawie magdeburskim. Dużą rolę miejscowi cystersi odgrywali w dziedzinie gospodarczej. Zakonnicy zajmowali się hodowlą, młynarstwem, tkactwem, a także górnictwem i hutnictwem. Opactwo wąchockie otrzymało przywilej na poszukiwanie kruszców w księstwie krakowskim i sandomierskim. Dzięki temu budowano własne huty, co dało początek staropolskiemu zagłębiu hutniczemu.

Budynek opactawa

W 1656 roku klasztor najechały wojska księcia Siedmiogrodu Jerzego Rakoczego, spustoszyły miasto i okolicę, a klasztor pozbawiły bogatego archiwum, skarbca i cennych zabytków. Upadek zakonu cystersów w Wąchocku nastąpił w wyniku kasacji w 1818 roku przez władze carskie.

Dopiero w 1951 roku odrodził się klasztor cysterski w Wąchocku. Staraniem konwentu i przy pomocy państwa podjęto restaurację tego cennego zespołu zabytkowego. W 1964 roku najwyższe władze Zakonu, podniosły klasztor na nowo do rangi Opactwa. W 2017 roku Prezydent RP, Andrzej Duda wpisał nasze opactwo na prestiżową listę „Pomników Historii”. Opactwo nadal swoją modlitwą i pracą służy Zakonowi i Kościołowi w tym przepięknym zakątku Ziemi Świętokrzyskiej.

Chcących wesprzeć naszą wspólnotę i podjęte prace prosimy o modlitwę, jak również ofiary materialne. Można je złożyć za pośrednictwem naszych kont bankowych:


konto złotówkowe (PLN):

nr 42 1050 1432 1000 0005 0015 5569
ING – Bank Śląski oddz. Starachowice

konta walutowe (USD):

Kościelna Street 14, 27-215 Wąchock – PL
SWIFT (BIC) INGBPL PW in the USA departament in Starachowice
PL 65 1050 1432 1000 0090 7820 3685

konta walutowe (EURO):

nr 49 1050 1416 1000 0090 8110 5265
ING – BSK o/Starachowice, ul. Kościelna 14, 27-215 Wąchock

tytułem wpłaty: NA PROJEKTY

Za okazaną pomoc z serca dziękujemy, dołączając do podziękowań modlitwę i zaproszenie do rychłego odwiedzenia naszego opactwa.

Skip to content