Chcę pomóc

Dzięki Bożemu błogosławieństwu i życzliwości Ludzi Dobrej Woli ciągle udaje nam się podejmować prace, które czynią romański kompleks klasztorny atrakcyjniejszym pod względem turystycznym, ale przede wszystkim lepiej służą wymiarowi duchowemu. Sprzyjają modlitwie, pobudzają do refleksji, usprawniają pracę i przyczyniają się do owocnego wypoczynku.
W minionych latach, dzięki Opatrzności Bożej i ludziom dobrej woli, wykonano kilka ważnych prac. Są to:

 • wykonanie i montaż nowych stalli do prezbiterium
 • rewaloryzacja i uporządkowanie zakonnych ogrodów
 • wykonanie nowej koncepcji przestrzennej i zagospodarowanie dziedzińca gospodarczego
 • wykonanie nowego kamiennego ołtarza do kościoła wraz z ambonką
 • wykonanie 4 dębowych konfesjonałów
 • odsłonięcie romańskiej ściany w prezbiterium (wraz z konserwacją)
 • nowe zagospodarowanie wirydarza klasztornego
 • renowacja ołtarza głównego i nastawy ołtarzowej
 • zakup nowego tabernakulum, krucyfiksu, lichtarzy i lamp wiecznych
 • montaż nowych okien z witrażami w prezbiterium i części kościoła oraz w zakrystii i na krużgankach
 • montaż instalacji przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej całego opactwa

Przed nami kolejne zadania, które, jak ufamy będą cieszyć się Bożą łaskawością i wsparciem Czcigodnych Dobrodziejów. Wśród licznych planów, najbliższe i w części realizowane to:

 • wymiana więźby dachowej i stworzenie pokoi gościnnych w Domu Opata
 • wymiana okien w Muzeum i w części klasztoru
 • montaż i konserwacja zabytkowych witraży

         więcej w zakładce PROJEKTY
  Mamy świadomość, że jesteśmy gospodarzami obiektu, który służył wielu pokoleniom Polaków w odkrywaniu ich tożsamości narodowej i chrześcijańskiej. Wiemy, że to zadanie jest aktualne i dzisiaj, jednak bez Państwa pomocy jego realizacja nie będzie możliwa w oczekiwanym i wymaganym przez współczesność wymiarze. O naszych Drogich Dobrodziejach i Ofiarodawcach pamiętamy w codziennej modlitwie Liturgii Godzin oraz we Mszy św. konwentualnej.Chcących wesprzeć naszą wspólnotę i podjęte prace prosimy o modlitwę, ofiarowane cierpienia, a także ofiary pieniężne. Można je złożyć na dwa sposoby:

wypełniając przekaz pocztowy na adres:


Opactwo Cystersów
o. Eugeniusz Ignacy Augustyn, opat
ul. Kościelna 14
27-215 Wąchock
Z dopiskiem PROJEKTY

lub wpłacając na konto bankowe:


konto złotówkowe (PLN):

nr 42 1050 1432 1000 0005 0015 5569
ING – Bank Śląski oddz. Starachowice

konta walutowe (USD):

Kościelna Street 14, 27-215 Wąchock – PL
SWIFT (BIC) INGBPL PW in the USA departament in Starachowice
PL 65 1050 1432 1000 0090 7820 3685

konto walutowe (EURO)

nr 49 1050 1416 1000 0090 8110 5265
ING – BSK o/Starachowice, ul. Kościelna 14, 27-215 Wąchock

tytułem wpłaty: NA PROJEKTY

Za okazaną pomoc z serca dziękujemy, dołączając do podziękowań modlitwę i zaproszenie do rychłego odwiedzenia naszego opactwa.

Skip to content