Muzeum

Szanowni Pielgrzymi i Turyści, nasi Goście!

Wąchockie Opactwo jest miejscem modlitwy i pracy cystersów. Jest też niewątpliwie wspaniałym pomnikiem kultury, historii i zabytkiem klasy europejskiej.

Oferujemy Państwu możliwość zwiedzenia kompleksu klasztornego pod opieką przewodnika.
Trasa zwiedzania obejmuje:
Muzeum Pamięci Walki o Niepodległość Narodu,
grób Jana Piwnika „Ponurego”,
klasztorne krużganki, romański kościół,
kapitularz, karcer, fraternię, wirydarz, refektarz oraz klasztorne ogrody.

Grupy zorganizowane i osoby indywidualne proszone są o zgłaszanie się na furcie.
Zwiedzanie o pełnych godzinach z przewodnikiem:
– w dni powszednie w godzinach: 9.00 – 12.00, 14.00 -17.00 (w okresie letnim do 20.00);
– w niedziele i święta w godzinach: 14.00 – 17.00 (w okresie letnim do 20.00).
Rezerwację grup można uczynić telefonicznie: (041) 275 02 00

Bilety wstępu (obejmujące zwiedzanie wszystkich obiektów) można nabyć w sklepiku na furcie.

NORMALNY – 6 zł/os
ULGOWY – 4 zł/os

Przy zwiedzaniu z przewodnikiem należy dodatkowo złożyć ofiarę (zwyczajowo 1 zł/os)
Czas zwiedzania – ok. 1 godz. lub w zależności od możliwości czasowych Gości.

MUZEUM PAMIĘCI WALKI O NIEPODLEGŁOŚĆ NARODU

Muzeum zajmuje przestronną i jasną salę na poziomie klasztornej furty.
Prezentowane eksponaty pochodzą z bogatej kolekcji ks. ppłk. Walentego Ślusarczyka, który przekazał je w obecności prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego, kard. Franciszka Macharskiego, bp. Piotra Gołębiowskiego ówczesnemu opatowi o. Benedyktowi Matejkiewiczowi.

ks. Walenty Ślusarczyk

Wystawa w barwny sposób dokumentuje zrywy niepodległościowe Narodu Polskiego.

Jej poszczególne działy to:

  • Ekspozycja poświęcona ks. Ślusarczykowi
  • Czasy Rzeczypospolitej przedrozbiorowej
  • Powstanie listopadowe
  • Powstanie styczniowe
  • Czasy II Rzeczypospolitej
  • Okres II wojny światowej
  • Działalności Armii Krajowej
  • Działalność Solidarności

Na szczególną uwagę zasługuje duży zbiór rękopisów m.in. takich postaci jak: Jan III Sobieski, August Poniatowski, Adam Mickiewicz, Eliza Orzeszkowa, Maria Konopnicka i wielu innych.

Nieodłącznie z Muzeum związany jest:

PANTEON PAMIĘCI PODZIEMNEGO PAŃSTWA POLSKIEGO 1939-45

Mur klasztorny na dziedzińcu przed kościołem posłużył środowiskom Armii Krajowej za miejsce ekspozycji nazwisk bohaterów walki o wolność. Na murze umieszczono liczne tablice pamiątkowe, symbole i odznaczenia upamiętniające działalność zgrupowań partyzanckich. W centrum Panteonu stoi pomnik Polskiego Państwa autorstwa Andrzeja Kastena ps. „Zulejka”.

Zwieńczenie wędrówki po historii zrywów narodowych stanowi nawiedzenie MIEJSCA ZŁOŻENIA PROCHÓW JANA PIWNIKAPONUREGO” i modlitwa przy jego grobie.

Skip to content