Pójdź za mną

Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i pójdź za Mną.

Mk 10,21

Drogi Przyjacielu!

Jeżeli jesteś człowiekiem stającym wobec życiowego dylematu, pytającym: jakie jest moje życiowe powołanie? Jaki jest sens mojego życia? Jakie jest marzenie Boga o mnie?

To wiedz, że najpierw musisz szukać Boga. Wejść z Nim w osobową relację. Nie uciekać przed Jego spojrzeniem, głosem, natchnieniami. Otwórz swoje serce na Jego słowa, na Niego samego. Czuwaj i módl się wytrwale. Stawaj przed Nim w prostocie i pokornie pytaj: „Panie, co chcesz abym czynił?

Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem. Czytaj swoje życie w świetle Ewangelii, rozważaj znaki, badaj – w dotychczasowej historii życia znajdują się momenty mówiące o naszej przyszłości.

Jeżeli myślisz o życiu zakonnym, to na naszej stronie znajdziesz informację o tym, kim jesteśmy, jak żyjemy, jak realizujemy swoją misję w Kościele.

Podajemy kilka informacji dla zainteresowanych służbą Bogu w Zakonie Cystersów. Kandydat do naszego klasztoru w Wąchocku powinien przedstawić poniższe dokumenty:

– podanie o przyjęcie do klasztoru
– życiorys
– metryka chrztu św. i świadectwo bierzmowania
– opinia Ks. Proboszcza
– świadectwo ukończenia szkoły (kandydaci do kapłaństwa – świadectwo maturalne)
– zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
– 1 zdjęcie legitymacyjne

Kandydatura na braci do kapłaństwa i na braci zakonnych trwa w zależności od decyzji opata. Kończy się ona dniem obłóczyn, czyli przyjęciem habitu zakonnego, składaja się on z białej tuniki, białego szkaplerza i pasa oraz białego płaszcza do modlitwy chórowej.

Wszyscy odbywają roczny nowicjat. Jest to szczególny czas poświęcony na wzajemne poznanie się i odczytywanie woli Bożej względem nowicjusza. Dokonuje się to w braterskiej wspólnocie poprzez modlitwę, czytanie duchowe, studium, pracę i rekreację, pod czujnym okiem Magistra. Po jego ukończeniu nowicjusze składają czasowe śluby zakonne.

Kandydaci do kapłaństwa rozpoczynają 6-letnie studia filozoficzno-teologiczne, zaś bracia zakonni podejmują różne zajęcia w klasztorze i dalszą formację zakonną, aż do ślubów wieczystych. Podczas ślubów otrzymuje się kukullę, czyli uroczysty strój chórowy mnicha.

Tak kapłani, jak i bracia stanowią jedną zakonną wspólnotę.
W niej pielęgnują Monastyczną Liturgię Godzin, zgodnie i harmonijnie pracują dla chwały Bożej oraz doczesnego i wiecznego pożytku ludzi.

Jeśli chcesz. To możesz do nas napisać lub nas odwiedzić. Zajrzyj do zakładki Kontakt

Nie opuszczaj Go. Nie odchodź. Przyjmij to wezwanie. 
W przeciwnym razie możesz zachować wiele majętności, 
jak ten młodzieniec z Ewangelii, ale odejdziesz smutny. Pozostaniesz ze smutkiem sumienia
.

Jan Paweł II do młodzieży na Westerplatte

Modlitwa o łaskę powołania

Boże, Ty pragniesz mojego szczęścia
i zapewniasz mnie, że je osiągnę oddając swoje siły na służbę bliźnim.
Pamiętając jednak o swojej słabości i słowach Jezusa Chrystusa: ?Beze mnie nic uczynić nie możecie?, 
proszę Cię o łaskę lepszego poznania odwiecznych Twoich zamiarów, 
potrzeb dzisiejszych ludzi i moich możliwości, 
abym wybrał taką drogę życia, na której osiągnę szczęście 
i pomogę innym w jego urzeczywistnieniu.
Amen.

Skip to content