Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów opactwa

W ramach dotacji z MKiDN w naszym opactwie wykonano izolację przeciwwilgociową fundamentów. Prace objęły obszar północnej i wschodniej elewacji świątyni klasztornej, wschodniej ściany skrzydła mieszczącego zakrystię i kapitularz, zewnętrze mury opatówki oraz przestrzeń wirydarza. Prace w tych miejscach były niezbędne ze względu na płytkie fundamenty w tych częściach klasztoru. Należy pamiętać, że pierwotnie opactwo otoczone było kompleksem stawów rybnych oraz kanałów transportujących wodę i nieczystości. Kasata w 1819 r. oraz rozparcelowanie ogrodów wokół cenobium doprowadziło do zniszczenia stawów – a przez to zmiany sytuacji hydrologicznej gruntów na których stoi kościół i klasztor. Wykonana współczesna izolacja przeciwwilgociowa jest niezbędnym działaniem ratunkowymi, pozwalającym na utrzymanie w dobrym stanie, przez kolejne lata, substancji zabytkowej kompleksu wąchockiego. W ramach prac zasadzono również trawnik, mający podnieść walory estetyczne ekspozycji bryły romańskiego kościoła i klasztoru.

Udostępnij ten post
Skip to content