Codzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu

Tylko w klimacie adoracji celebracja eucharystyczna może ukazywać swą doniosłość i moc; tylko to zapewnia obejmującą cały dzień obecność, która buduje Kościół. Adoracja i Komunia nie konkurują ze sobą, lecz ostatecznie stanowią jedno. Adoracja jest przedłużaniem Komunii, a wraz z tym jest trwaniem wspólnoty, obejmującym dzień powszedni i sięgającym w głąb osobistego życia.

Józef Ratzinger (papież Benedykt XVI)

W dniu 16 października 2022 r. zostanie zainaugurowana w kościele opackim w Wąchocku codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Będzie ona trwała od zakończenia porannej Mszy św., do depozycji przed wieczorną Eucharystią. Na miejsce Adoracji została dostosowana kaplica bł. Wincentego Kadłubka. Wybór tej kaplicy związany jest zarówno z jej patronem – bł. Wincenty był wielkim czcicielem Najświętszego Sakramentu i wprowadził zwyczaj palenia lampki wiecznej w kościołach; jaki i architekturą tejże kaplicy bocznej – pozwalającej na wyciszenie, samotność i intymność modlitwy przed Chrystusem Eucharystycznym.

Mamy nadzieję, że czas spędzony na adoracji zaowocuje nie tylko pognębieniem życia modlitwy, ale przede wszystkim zjednoczeniem z Chrystusem cierpiącym, zmartwychwstałym i uwielbionym. Cyryl Jerozolimski w jednej ze swoich katechez mistagogicznych pouczał wiernych: Nie patrz więc na chleb i kielich jak na czysto ziemskie rzeczy. Są one bowiem Ciałem i Krwią – jako Pan zapewnił. Chociażby ci to mówiły zmysły, niechaj cię jednak utwierdza wiara. Nie osądzaj rzeczy ze smaku, lecz przyjmuj wiarą, a nie wątp, iż otrzymałeś dar Ciała i Krwi Chrystusa.

Nowa monstrancja
Udostępnij ten post
Skip to content