Bierzmowanie – zapisy

Szczególny dar Ducha Św. obiecany przez Chrystusa i zesłany na apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy sprawił, że natchnieni Bożą mocą, nieustraszenie rozpoczynają głosić świadectwo swojej wiary. Ci, którzy przystępują do sakramentu bierzmowania uwierzyli w nauczanie apostołów, a poprzez nałożenie rąk przez ich następców, otrzymują niewysłowiony dar samego Ducha Św. uzupełniający łaskę chrztu – będącym niezatartym i niezniszczalnym znamieniem Chrystusa. Jak napisał św. Ireneusz: Pan obiecał posłać nam Pocieszyciela: miał On ”dopasować” nas do Boga. Bez wody nie da się zaczynić mąki i wyrobić z niej chleba: taki i my nie możemy stać się jedno w Jezusie Chrystusie bez wody, która nam przychodzi z nieba. Również i zeschnięta ziemia nie wyda plonu bez wody: my też, którzy byliśmy jak suche drewno, nie bylibyśmy zakwitli życiem bez wody zesłanej nam w darze z niebios. Otóż wody chrztu wiodą ciało ku niezniszczalności, a moc Ducha odradza duszę. I tak przywracają jedność. Z kolei Tertulian wysunął interesujące rozważania: Obmywa się ciało, aby duszę oczyścić ze zmazy, ciało namaszcza się, aby uświęcić duszę, ciało znaczy się krzyżmem, aby umocnić duszę, włożenie rąk ocienia ciało, aby dusza otrzymała duchowe oświecenie, ciało karmi się Ciałem i Krwią Chrystusa, aby dusza nasyciła się Bogiem.

Od 10 września rozpoczynają się przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania w naszej parafii. Mogą się na nie zapisać uczniowie klasy 8 oraz starsi, którzy nie przyjęli jeszcze tego sakramentu.

Zapisy – w kancelarii parafialnej lub w zakrystii.

Plan spotkań
– 10 IX – rozpoczęcie zapisów do bierzmowania
– 01 X – zakończenie zapisów do bierzmowania
– 08 X – przedstawienie kandydatów wspólnocie Kościoła
– różaniec
– I konferencja dla rodziców i kandydatów
– 22 X – wręczenie krzyży
-II konferencja dla rodziców i kandydatów
– 05 XI – wręczenie różańców
– konferencja dla kandydatów
– 26 XI – konferencja dla kandydatów
– 09 XII – wyjazd do Krakowa
– 17 XII – konferencja dla kandydatów
– 07 I – konferencja dla kandydatów
– 28 I – III konferencja dla rodziców i kandydatów
– 04 II – wręczenie modlitewników
– konferencja dla kandydatów
– 18 II – konferencja dla kandydatów
– 06 – 07 IV – pielgrzymka do Sokółki
– 28 IV – próba do bierzmowania
– 04 V – bierzmowanie

Udostępnij ten post
Skip to content