Nowe logo Opactwa

Bieżący rok 2021 jest dla wspólnoty wąchockich mnichów rokiem jubileuszowym. W tym roku, a dokładnie 21 listopada będziemy obchodzić 70 rocznicę powrotu cystersów do Wąchocka. W związku z tym wydarzeniem powzięto myśl o stworzeniu logo opactwa. Wykonaniu tego zadania podjął się Mateusz Kania, kleryk WSD diecezji Warszawsko-Praskiej.

Poniżej prezentujemy nowe logo oraz jego opis i symbolikę:

Zastosowane kolory czarny i biały (złoty) odnoszą się do koloru habitu cysterskiego.

Logo przedstawia romańskie biforium, flankujące portal wąchockiego kapitularza. Wykonane zostało przez anonimowego lapicydę, którego ustalenie pochodzenia staje się problematyczne, ze względu na eklektyczność elementów włoskich i burgundzkich. Oba kręgi, operujące podobnym repertuarem form detalu, czerpały z tradycji architektury burgundzkiej, przefiltrowanej przez doświadczenia architektoniczne Italii.

Symbolika biforium antycypuje klucz interpretacyjny przestrzeni kapitularza jako Nowego Jeruzalem, którego obrazem i typem jest Kościół, rozumiany jako ciało mistyczne Chrystusa.

Przestrzeń przeźrocza, zamknięta półkolistą arkadą, została wypełniona trójlistnymi maswerkami wspartymi na abakusie kolumienki środkowej i półkolumienienkach bocznych.

Trzy arkady symbolizują Trójcę Przenajświętszą, a przestrzeń rozdzielona kolumienką – dwie natury Chrystusa. Do wspólnoty Kościoła wchodzi się przez chrzest – Otóż z tych wszystkich czterech wiatrów powołany został Kościół, W jaki sposób został wezwany? Zewsząd w imię Trójcy wzywa się, nie inaczej jak we chrzcie w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego (św. Augustyn). Fundamentem Kościoła jest wiara w Chrystusa jako prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, wyznającego realność Jego wcielenia, śmierci i zmartwychwstania. Kościół wierzy, że Chrystus jest Logos incarnatus – Słowem, które stało się ciałem i wszelkie ciało włącza w oddawanie czci Bogu, a jak przypominał św. Bernard z Clairvaux – podczas modlitwy mnisi są ustami całego Kościoła – totius Ecclesiae os. Romańskie biforia pouczają więc o fundamentalnych dogmatach chrześcijańskich, tym samym wyznaczając granicę między wiarą ortodoksyjną a heterodoksyjną, zgodnie z słowami św. Cypriana extra Ecclesiam nulla salus.

Tekst – fr. W.M

Udostępnij ten post