III Niedziela Wielkanocna

Ogłoszenia parafialne

III Niedziela Wielkanocna

1. Czas pandemii coraz mocniej uzmysławia nam potrzebę obecności
w kościołach; potrzebę czasu spędzonego na osobistej modlitwie przed tabernakulum. Szczególnie w okresie restrykcyjnych przepisów państwowych, gdy we wnętrzu świątyni mogło przebywać tylko pięć osób. Budujący był widok osób, które przychodziły w Triduum Paschalne, aby w nocy adorować Chrystusa, wystawionego w Najświętszym Sakramencie. Od momentu, złagodzenia przepisów bezpieczeństwa, zauważamy większą niż dotychczas obecność wiernych na Eucharystii w dni powszednienie.

Dlatego podjęliśmy decyzję, że kościół parafialny od pierwszego maja br. będzie otwarty dla wiernych od porannej do wieczornej Eucharystii. Żywimy nadzieję, że czas spędzony na modlitwie przed tabernakulum, pogłębi duchowość naszych parafian i przybywających pielgrzymów. Nasza świątynia to nie tylko perła sztuki romańskiej i bezcenny zabytek, ale przede wszystkim miejsce spotkania z Bogiem – Prawdziwie jest to dom Boga i brama nieba (Rdz 28, 17).

2. Wierni, którzy uczestniczą we Mszy św. i w nabożeństwach, muszą mieć  zakryte usta i nos cały czas, z wyjątkiem obrzędu przyjmowania komunii św.

3. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca, zmiana tajemnic ŻR, po Mszy św. o 7.00. Odwiedziny chorych, tylko tych, których rodziny wyraźnie o to poproszą (chorych można zgłaszać w zakrystii, kancelarii lub na furcie do czwartku.)

Na prośbę KEP Stolica Apostolska przeniosła uroczystość NMP Królowej Polski z dnia 03.05.br. (niedziela) na 02.05. br. (sobota). Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę.

4. Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa majowe sprawowane w naszym kościele o 17.30. Następnie Msza św. odprawiana na sposób gregoriański,
za naszych przewielebnych dobrodziejów, zarówno tych żywych, jak i tych, którzy odeszli do domu Ojca.

Nabożeństwa majowe w kaplicy w Ratajach będą odprawiane przed mszą świętą.

5. Solenizantom i jubilatom składamy najlepsze życzenia, niech Bóg udzieli Wam swego błogosławieństwa. Wszystkim życzymy dobrego tygodnia.

6. W ostatnim czasie do Domu Ojca odeszli:

+ Elżbieta Szczepańczyk, + Janusz Księżopolski,  + Honorata Stopińska,
+ Marian Kowalczyk

Udostępnij ten post