Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w naszym opactwie

Dnia 06 lipca 2020 r. około godziny 14.30 mury naszego cysterskiego opactwa odwiedził prezydent RP Andrzej Duda. Jego wizyta związana była ze spotkaniem z wyborcami w nieodległych Starachowicach, a piękno zabytkowych murów naszego klasztoru (które prezydent docenił już w 2017 r. nadając nam tytuł Pomnika Historii) sprawiło, że głowa państwa poświecił swój czas na modlitwę w kościele opackim oraz zwiedzane romańskich pomieszczeń.

Panu prezydentowi towarzyszyli m.in. pani Beata Szydło oraz poseł Krzysztof Lipiec. Po naszym opactwie przybyłych gości oprowadzał o. Fabian, który z erudycją przedstawiał długie dzieje Wąchocka oraz objaśniał szczegóły odwiedzanych średniowiecznych pomieszczeń. Po przekroczeniu wieży Rakoczego, udano się na krużganek, gdzie prezydent oddał hołd doczesnym szczątkom pułkownika Jan Piwnika ,,Ponurego”, aby następnie wkroczyć do świątyni opackiej. W niej prezydent uklęknął i pogrążył się w modlitwie przed Najświętszym Sakramentem.

O. Fabian zarysował panu prezydentowi wyjątkową wartość zabytkowego kompleksu, wspominając o unikalności dwubarwnego wątku piaskowca, układanego w pasy (jedyna świątynia w Polsce ozdobiona w ten sposób), czy o kunsztownej budowie organów, pochodzących z połowy XVII w. Następnie pan Andrzej Duda oglądał najpiękniejszy romański kapitularz w Polsce, przeszedł przez audytorium, i nie omieszkał wejść również do karceru, przyglądając się prastarym inskrypcjom, wydrapanym przez zamkniętych tutaj mnichów. Uznanie wzbudził wczesnogotycki refektarz, jak i surowość detalu fraterni. Prezydent podziwiał również szerokie widoki bryły klasztornej, spacerując po ogrodzie.

Czas spędzony na zwiedzaniu, był również okazją do interesujących rozmów, a po wyjściu poza mury opactwa, prezydent otrzymał błogosławieństwo prymicyjne od naszego neoprezbitera. Zanim wsiadał do autobusu, spotkał się z mieszkańcami Wąchocka, wykonując pamiątkowe fotografie.

Tekst i zdjęcia – fr. W.M.

Udostępnij ten post