V Niedziela Wielkiego Postu

Ogłoszenia parafialne
V niedziela Wielkiego Postu

1. Spowiedź święta jest nadal możliwa indywidualnie w kościele i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Tych, którzy pragną skorzystać
z posługi sakramentalnej, prosimy o telefoniczny kontakt z duszpasterzami.

2. Posługa osobom chorym i w podeszłym wieku została ograniczona
do  przypadków niebezpieczeństwa śmierci. Przepisy państwowe wykluczają kontakt z osobami przechodzącymi kwarantannę, w związku z tym ojcowie
nie powinni się do nich udawać, za wyjątkiem niebezpieczeństwa śmierci.

3. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca, nie będzie w tym miesiącu zmiany tajemnic Żywego Różańca, bardzo prosimy, aby to uczynili we własnym zakresie zelatorzy odpowiedzialni za dane Koło Żywego Różańca.

4. Za tydzień Niedziela Palmowa. Liturgię Mszy świętej sprawujemy
bez procesji. Palmy zostaną pobłogosławione (bez pokropienia).

5. Solenizantom i jubilatom składamy najlepsze życzenia, niech Bóg udzieli Wam swego błogosławieństwa. Wszystkim życzymy dobrego tygodnia.

Udostępnij ten post