Uroczystość Narodzenia Pańskiego

1. Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Narodzenia Pańskiego jutro św. Szczepana – Msze św. tak jak w każdą niedzielę. Taca z dnia jutrzejszego przeznaczona na KUL.

2. W piątek Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Msze św. tak jak w każdą niedzielę. Nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Każdy wierzący jest zobowiązany do uczestnictwa w tym dniu w Eucharystii pod sankcją grzechu ciężkiego.

3. Nasi Ojcowie odwiedzą chorych z posługą sakramentalną 02 stycznia, również w tym dniu po Mszy św. o 7.00 i nabożeństwie I soboty zmiana Tajemnic Żywego Różańca.

4. Każdy z nas zadbał o swój własny dom na Święta Narodzenia Pańskiego. Domem jest również świątynia, w której nabieramy ducha i karmimy się Słowem Boga i Jego Ciałem. Dlatego chciałbym podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do wystroju naszego kościoła oraz przygotowali oprawę liturgii na święta:

Państwu Sabatowskim oraz Nadleśnictwu Lasów Państwowych, p. leśniczemu Lach, za choinki do naszej świątyni, Zakładowi Instalatorstwa Elektrycznego Andrzej Wójcik, za dar nowego reflektora do naszego kościoła, który oświetla ołtarz, Pani Annie Mazurkiewicz za przystrojenie prezbiterium, Bratu Filipowi i br. Mateuszowi za przygotowanie Szopki i ustawienie choinek, Braciom klerykom za przygotowanie liturgii, Pani Organistce za piękny śpiew podczas Eucharystii, a także za to, że każdego poranka w adwencie prowadziła godzinki ku czci MB

5. W dzień Bożego Narodzenia, z białym opłatkiem w dłoni niesiemy Naszym Parafianom i Drogim Gościom najlepsze życzenia:

Niech Jezus, którego ofiarowuje nam Maryja w te święte dni, będzie najpiękniejszym Darem otrzymanym od Boga, który Jest siłą w słabości, nadzieja w trudnościach i miłością, która wszystko zwycięża. Niech Was Pan Błogosławi i prowadzi. Niech Boża Dziecina rozpromieni oblicze swe nad Wami, niech Was obdarzy swoją łaską. Niech zwróci ku Wam swoje oblicze i niech Was obdarzy Miłością i pokojem.

Udostępnij ten post