Salvete, Cedri Libani!

„O wielcy ojcowie, wspomóżcie walczące na ziemi swe dzieci. Odrośle niemocne zakonu, niech wasza ożywi modlitwa” – tak mnisi cysterscy śpiewali dzisiejszego poranka podczas Jutrzni sprawowanej ku czci świętych Roberta, Alberyka i Stefana, założycieli Zakonu Cysterskiego. Dziś obchodzimy ich uroczystość. 

(na ilustracji opactwo w Cîteaux)

Polecamy modlitwie Czcigodnych Czytelników nasze Opactwo, 
wszystkich Ojców i Braci oraz cały Zakon Cysterski.
więcej o świętych Założycielach znajdziesz TUTAJ

“In actibus nostris nulla sit discordia, 
sed una caritate, una regula, similibusque vivamus moribus”.

Udostępnij ten post