Procesja do kaplicy św. Rocha

W dwie ostatnie niedziele 22 oraz 29 marca 2020 r., po zakończeniu Mszy św. o godz. 15, mnisi z naszego opactwa przeszli uroczystą procesją od kościoła klasztornego do kaplicy św. Rocha. Pragniemy tym samym kontynuować prastarą tradycję, aby tą formą modlitwy otaczać tych, którzy chorują z powodu epidemii, jaki i wznosić błaganie o jej ustanie.

W procesji z Najświętszym Sakramentem niesiono również posąg św. Rocha, jak i relikwie tego świętego wyznawcy. Na szczycie Góry św. Rocha, ojciec Opat pobłogosławił Najświętszym Sakramentem.

Święty Roch od średniowiecza był wzywany jako orędownik od ,,morowego powietrza”. Martyrologium rzymskie pod dniem 16 sierpnia odnotowuje jego krótką biografię: Błogosławionego Rocha, wyznawcy. Znakiem krzyża ocalił wiele miast włoskich od morowej zarazy. Ciało jego przeniesiono później do Wenecji i złożono w kościele jemu poświęconym (+ 1327).

W obecnych chwilach miejsce, gdzie św. Roch ratował znakiem krzyża od morowego powietrza, staje się jeszcze bardziej wymowne… W starych modlitewnikach można odnaleźć następującą modlitwę o oddalenie morowego powietrza:

Wszechmogący i wieczny Boże! któryś dla zasług przebłogosławionego Rocha, wyznawcy Twego nieraz od Twych wiernych morową zarazę łaskawie oddalić raczył! daj ludowi Twemu o oddalenie takowegoż powietrza, do Twojej się dobroci uciekającemu, aby, za przyczyną tegoż chwalebnego wyznawcy Twego, od tej zarazy i od wszelkiego zatrwożenia wolnym zostawał. -Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków. Amen.

Udostępnij ten post