Święty Piotr z Castelnau, wspomnienie: 16 lutego

Urodził się ok. 1170 r. na zamku Castelnau we Francji. W 1002 r. wstąpił do cystersów w Fontfroide, a w 1203 r. został mianowany przez Innocentego III legatem papieskim i posłany do albigensów. W czasie swoich misji postępując niedyplomatycznie i częściowo bezwzględnie, Piotr przed wszystkim dla szlachetnie urodzonych stał się wrogiem; 16 lutego 1208 r. zamordowano go w pobliżu St-Gilles (pd. Francja). Papież ogłosił Piotra męczennikiem i jeszcze w 1208 r. świętym. Jego kult żywy jest po dziś dzień w wielu południowych diecezjach Francji.
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl