Święty Hugo z Bonnevaux, wspomnienie: 1 kwietnia

Urodził się ok. 1120 r. we Francji, był siostrzeńcem Hugona z Grenoble. Wstąpił do klasztoru cystersów. W 1162 r. został opatem klasztoru w Léoncel, zaś cztery lata później – opatem klasztoru w Bonnevaux. Hugo założył wiele innych klasztorów. Uchodził za znakomitego mediatora pokojowego, m. in. pośredniczył w 1177 r. w sporze między papieżem Aleksandrem III a Fryderykiem Barbarossą i przyczynił się do zawarcia pokoju weneckiego. Zmarł 1 kwietnia 1184 r. w Bonnevaux.
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl