Święty Adalgott z Chur, wspomnienie: 3 października

Adalgott, urodzony w 1100 r., był uczniem św. Bernarda z Clairvaux i zakon cystersów miał na niego duży wpływ. W 1151 r. został biskupem Chur w Szwajcarii. Podczas sprawowania tego urzędu – do śmierci 3 paździenika (?) 1160 r. – troszczył się szczególnie o utrwalenie pozycji szwajcarskich klasztorów.
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl