Dziś przeżywamy pierwszą rocznice śmierci Najprzewielebniejszego o. opata Eustachego Kocika, który 20 marca 2014 roku przeżywszy 84 lata odszedł by stanąć przed Panem.

Gerard Kocik urodził się 15.01.1930r. Do zakonu wstąpił w klasztorze w Mogile 17.09.1951r. wtedy też przybrał imię zakonne Eustachy. Po ślubach wieczystych został przeniesiony z Mogiły do nowo przejętego przez Cystersów klasztoru w Wąchocku. W 1954 roku przyjął świecenia kapłańskie (12.12.1954r.). 11.03. 1972r. uzyskał tytuł doktora filozofii chrześcijańskiej na KUL u ks. prof. Józefa Pastuszki.

W 1997 r. został wybrany opatem wąchockim. Powrćcił on wówczas do Ojczyzny po blisko 20 letnim pobycie w Stanach Zjednoczonych. Dał się tam poznać jako gorliwy mnich i kapłan. Z oddaniem posługiwał w amerykańskich parafiach, był znakomitym duszpasterzem; dzięki zmysłowi organizacyjnemu wybudował kościół, umiał skupić ludzi wokół ważnych ideii i przedsięwzięć. Po objęciu urzędu opata w Wąchocku, został wybrany prezesem Kongregacji Polskiej Zakonu Cysterskiego. Opat Eustachy włożył wielkie starania w dalszą renowację opactwa. Dzięki jego zaangażowaniu kościół odzyskał swój blask, zaś klasztor został poddany licznym pracom konserwatorskim. Podczas jego kadencji otwarto nową placówkę cysterską w Winnikach na Pomorzu Zachodnim.


Z głęboką wiarą w życie wieczne, które nie zna zmierzchu ani kresu módlmy się w tym dniu za śp. o. Eustachego prosząc o miłosierdzie Boże dla niego.
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl