W Niedzielę 11 stycznia obchodziliśmy Święto Chrztu Pana Jezusa. Święto to odwołuje nas do początków naszego włączenia do Kościoła. Chrystus jako pierwszy dał temu wzór, choć On Sam tak naprawdę nie potrzebował Chrztu, gdyż jest niewinny, nieskazitelny jako Bóg. Przyjął chrzest ze względu na wyratowanie nas z głębin grzechu, gdyż tak naprawdę,to przyjął On na siebie grzechy całej ludzkości. W taki sposób poniósł te grzechy aż na krzyż,aby tam je zgładzić Swoją Krwią Najdroższą. Dzięki temu, już po przyjęciu chrztu świętego, człowiek wyratowany z toni wód piekielnych ma możliwość ponownego oczyszczania się w wodach Bożej Miłości wypływającej z przebitego Serca Jezusa poprzez sakrament spowiedzi świętej. Cała Trójca nad Jordanem objawiła się widzialnie światu. A więc: Jezus pochylający głowę przed Chrzcicielem, Duch Święty w postaci Gołebicy nieskazitelnej oraz Głos Boga Ojca w słowach ": Tyś jest Mój Syn Umiłowany - w Tobie mam upodobanie". Jezus wychodząc z wody zaczął się natychmiast modlić. W taki sposób objawia światu, że każdy ochrzczony potrzebuje dalszej pomocy Boga.Tą moc od Boga ma czerpać poprzez relację modlitewnej więzi miłosnej z Nim. Na modlitwie Bóg pragnie otwierać Niebo w naszym wnętrzu dla swojego w nim przebywania. Dzięki temu chce nas uświęcać i pobudzać do miłosiernej usłużności takim, którzy potrzebować będą szczególnej pomocy. Dzięki modlitwie uwielbiamy Boga,dziękujemy Mu za życie,prosimy o pomoc dla siebie oraz dla innych. Na modlitwie również przepraszamy Boga za grzechy swoje i innych... Właśnie pomocą do takiej modlitwy mają nam służyć modlitewniki. Napewno niektórzy z nas posiadają jeszcze takie modlitewniki od pierwszej komunii świętej. W Niedzielę chrztu Pańskiego nasza parafia wpatrzona w Jezusa modlącego się nad Jordanem, mogła przeżywać poświęcenie takich modlitewników dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii świętej. Dzieci również otrzymały przy tej okazji książki o modlącym się chłopcu pt. "Niebo istnieje naprawdę". Wszystkim dzieciom i towarzyszącym im na tej dostojnej uroczystości kochanym rodzicom, życzymy przy tej okazji dużo mocy czerpanych poprzez wierność na modlitwie do Boga. Niech moc Bożej miłości przynosi wam coraz więcej radości, pokoju, nadziei, oraz szczęścia jakiego świat nie widział... Niech wasza tęsknota za Chrystusem przeradza się w modlitewny wdzięk psalmisty: "Jak łania pragnie wody ze strumieni,tak dusza moja pragnie Ciebie Mój Boże,duszam Moja pragnie Boga Żywego".


Tekst: o. Benedykt P. Zieliński - katecheta dzieci
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl