II edycja festynu edukacyjnego „Mnisi i Hutnicy” odbędzie się 20 września 2014 r. na terenie Opactwa Cystersów w Wąchocku od godz. 10.00. W klasztornych krużgankach i wirydarzu prezentowane będą stoiska rzemiosł dawnych. Uczestnicy zakosztują potraw ze stołu cysterskiego, poznają działalności zakonników na polu ziołolecznictwa, wykonają własnoręczne napisy piórkiem (scriptorium), wezmą udział w uroczystości obłóczyn, poznają tajniki produkcji żelaza. Te i wiele innych atrakcji czeka na odwiedzających Opactwo w Wąchocku podczas Festynu „Mnisi i Hutnicy”. Wstęp na festyn jest bezpłatny.

Festyn edukacyjny „Mnisi i hutnicy” to wspólny projekt Opactwa Cystersów w Wąchocku i Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Impreza ma na celu przybliżenie elementów kultury materialnej i duchowości cysterskiej, w której punktem wyjścia jest nakaz „ora et labora” najlepiej odzwierciedlający dwie płaszczyzny życia cystersów, element duchowości oraz życia codziennego zakonników regulowany przez średniowieczną regułę. Reguła prezentowana będzie przez opactwo wąchockie. Duży nacisk zostanie położony na to aby ukazać te elementy życia codziennego mnichów, które stały się symbolami w powszechnej świadomości - rozkład dnia, podział obowiązków, zwyczaje np. uroczystość przyznania zakonnikom habitu (obłóczyny). Element gospodarczej aktywności cystersów zostanie przygotowany przez Muzeum, ze zwróceniem szczególnej uwagi na działalność górniczo - hutniczą cystersów jak również na życie codzienne – kuchnia, ziołolecznictwo.
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl