„Ślubuję moją stałość, przemianę obyczajów i posłuszeństwo, według Reguły Świętego Benedykta Opata i Konstytucji zatwierdzonych przez Stolicę Świętą, wobec Boga i wszystkich Świętych Jego, których Relikwie tu się znajdują, na tym miejscu, które zwie się Wąchock Zakonu Cysterskiego, zbudowanego ku czci Najświętszej Bożej Rodzicielki zawsze Dziewicy Maryi w obecności Eugeniusza Augustyna, Opata Wąchockiego.”

Tymi słowami br. Tymoteusz Kaczmarczyk wyraził chęć i gotowość poświęcenia swojego życia dla Chrystusa i Jego Kościoła poprzez złożenie wieczystej profesji monastycznej.
Złożenie wieczystej profesji związane jest z włączeniem profesa w dobra duchowe Zakonu. Zewnętrznym znakiem wieczystej profesji jest przyjęcie kukulli, „ szlachetnej szaty, którą święci nasi Ojcowie nakazali nosić wyrzekającym się świata na znak niewinności i pokory”.

Uroczystość odbyła się w samo południe. Eucharystii przewodniczył tutejszy Opat – Ojciec Eugeniusz Augustyn, który też w imieniu i z mandatu Kościoła Świętego przyjął składane przez br. Tymoteusza śluby. W tym ważnym dniu, neoprofesowi towarzyszyli bliscy, rodzina, znajomi i przyjaciele. Po zakończeniu aktu ślubów, całe życie neoprofesa złożyliśmy na ołtarzu Jezusa Chrystusa sprawując Ofiarę Eucharystyczną. Przy ołtarzu stanęli zaprzyjaźnieni kapłani, wśród nich ks. Jerzy Rybusiński proboszcz z Kurozwęk - rodzinnej parafii br. Tymoteusza, o. Witosław Sztyk, rektor WSD Katowice-Panewniki oraz magister tegoż seminarium o. Filip Kahlert , a także ojcowie z naszej wąchockiej wspólnoty.
 

Neoprofesa br. Tymoteusza obejmujemy naszą modlitwą i życzymy mu długich lat w obranej drodze życia zakonnego. Niech kolejny jego etap zakonnej drogi będzie zanurzony w Woli Ojca, wsparty łaską Boga Syna i uświęcony mocą Ducha Świętego.

foto: A. Kalinowski
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl