W Uroczystość Świętych Piotra i Pawła, 29 czerwca, młodzież naszej parafii otrzymała z rąk ks. Biskupa Adama Odzimka sakrament bierzmowania. Na uroczystości obecni byli kapłani z dekanatu na czele z ks. dziekanem Markiem Janasem, jak również wspólnota mnichów wąchockich.Na wstępie Eucharystii, dostojnego gościa przywitał opat wąchocki o. Eugeniusz Augustyn, po czym rodzice młodzieży, a następnie sama młodzież prosili ks. Biskupa o udzielenie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.


Bierzmowanie jest kolejnym sakramentem inicjacji chrześcijańskiej. Chrześcijanin odrodzony przez chrzest, zostaje przez bierzmowanie umocniony, a w Eucharystii otrzymuje pokarm nadprzyrodzony. Bierzmowany zostaje ściśle związany z Kościołem i bierze czynny udział w jego zbawczej misji.
Sakrament bierzmowania wyciska także niezniszczalny charakter, znamię, pieczęć duchową, która bardziej upodabnia do Chrystusa. Jako sakrament dojrzałości duchowej daje szczególną siłę do wytrwania w powołaniu chrześcijańskim i apostolskim; nakłada na chrześcijanina obowiązek mężnego wyznawania wiary i troski o zbawienie świata.


 

 
Młodzież, do sakramentu bierzmowania przygotowała się pod kierunkiem o. Gerarda poprzez katechezy, udział w liturgii i spowiedź.

Foto: br. Kajetan
Tekst: br. Fabian

 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl