W Niedzielę Miłosierdzia Bożego w atmosferze wydarzeń kanonizacyjnych świętych papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II w Wąchocku odbyły się prymicje o. Benedykta, czyli pierwsza Msza św. sprawowana przez nowo wyświęconego kapłana. Rozpoczęła się ona z zachowaniem wielowiekowej tradycji w kapitularzu, gdzie ojciec prymicjant ubrał szaty liturgiczne, a następnie udał się w procesji wraz z celebransami do ołtarza. Homilę wygłosił o.Ezdrasz Biesok, były prowincjał Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Katowicach- Panewnikach. Swym rozważaniem wprowadził słuchaczy w atmosferę żywej wiary i modlitwy Żydów starotestamentowych, ich duchowego przywódcy – Mojżesza, następnie ukazał postawę modlącego się Chrystusa i pierwszych chrześcijan, którzy gestem wyciągniętych ku Bogu rąk dawali wyraz uwielbienia Stwórcy i ufności w Jego pomoc. Dziś kapłan jest pontyfices - '' budowniczym mostów'' między niebem i ziemią. Życzył O. Benedyktowi silnej więzi z Chrystusem, poważnego traktowania liturgii, unikania pychy, wierności Bogu, zachowania przekonania, że to Chrystus sprawuje Eucharystię, a ręce kapłana są przedłużeniem ramion Pana. Przywołał słowa św. Bernarda: ,,Jeśli nie podobasz sie Bogu, to niczego nie pojednasz. Jeśli nie pojednasz, na co jesteś kapłanem?'' I dodał: ,,niech liczy się tylko Twoja osobista świętość". Na koniec O. Ezdrasz wezwał wiernych do modlitwy za kapłana, aby jego ręce nie słabły w jednaniu ludzi z Bogiem, w błogosławieniu im, w codziennej żmudnej służbie Kościołowi.
We mszy prymicyjnej, a potem w przyjęciu prymicyjnym, udział wzięła rodzina, znajomi i bliscy ojca prymicjanta, księża rodacy oraz kapłani, których o. Benedykt spotkał na drodze swojego życia, którzy go uczyli, przygotowywali do Świętych Sakramentów i którzy byli dla niego wzorem. Im wszystkim neoprezbiter złożył podziękowanie. Następnie udzielił prymicyjnego błogosławieństwa kapłanom, braciom zakonnym i wiernym uczestniczącym w Eucharystii. Oprawę muzyczną podczas mszy św. przygotowała pani organistka z chórem "Barka".
Po Mszy św. rodzina, kapłani, bliscy i znajomi spotkali się na wspólnym obiedzie w refektarzu klasztornym, który był okazją do rozmów, wspomnień i wspólnego radowania się z nowego kapłana.

Foto: A. Kalinowski
Zdjęcia:
TUTAJ
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl