,, Każdy pogrzeb kapłana jest dziękczynieniem Panu Bogu za dar kapłaństwa, za posługę w diecezji, parafii, za troskę o świątynię, o wspólnotę,o Kościół duchowy i materialny''-Ks. bp Henryk Tomasik, Ordynariusz Diecezji Radomskiej.

W wigilię Uroczystości Zwiastowania NMP, 24 marca 2014 r. uroczyście pożegnaliśmy O. Eustachego Gerarda Kocika, emerytowanego opata wąchockiego.

Ceremonie pogrzebowe rozpoczeły się o godz. 9.00 wprowadzeniem trumny z ciałem o. Eustachego do kapitularza, gdzie do godz. 12.00 trwało modlitewne czuwanie z udziałem mnichów wąchockich, rodziny O. Eustachego, przybyłych kapłanów z dekanatu i parafian. W pierwszej części czuwania modlitwę różańcową prowadził o. dk. Benedykt Zieliński, a w drugiej – Apostolat Maryjny.

O godz. 12.00 w kondukcie żałobnym wyniesiono trumnę z kapitularza i w asyście opatów cysterskich, licznie przybyłych kapłanów, pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz samorządowych i powiatowych oraz parafian, wniesiono ją do kościoła klasztornego.
Liturgii pogrzebowej przewodniczył Pasterz Kościoła radomskiego Ks. bp Henryk Tomasik w koncelebrze opatów cysterskich i około 60 kapłanów.

Słowo Boże do zgromadzonych wygłosił O. Piotr Chojnacki OCist, Opat Prezes Polskiej Kongregacji Zakonu Cysterskiego. Wiele uwagi poświęcił pasjom życiowym O. Eustachego, Jego drodze do kapłaństwa, wrodzonym zdolnościom, które pomogły Mu w ukończeniu studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów filozoficznych, uwieńczonych doktoratem, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Podkreślił, że zawsze cechowała Zmarłego determinacja w dążeniu do osiągnięcia celów życiowych, w życiu zakonnym, kapłańskim, budowaniu kościołów w USA, w zdobywaniu środków na odnowienie zespołu klasztornego w Wąchocku. Inicjował między innymi , jako Prezes Polskiej Kongregacji Cystersów utworzenie Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego i Szlaku Romańskiego. Współpracował ze świeckimi, wygłaszał płomienne kazania patriotyczne i religijne, czym budował ducha słuchaczy i kształtował ich postawy. Żył – jak sam mówił – dla wspólnoty zakonnej, a nie ponad nią. Otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń od organizacji, od ministra kultury i dziedzictwa narodowego – srebrny medal Zasłużony Kulturze ,,Gloria Artis'', od samorządu – tytuł Honorowego Obywatela Wąchocka.

/więcej w: ,,Ingenio et humanitate''. Studia z dziejów zakonu cystersów i Kościoła na ziemiach polskich, dedykowane O. opatowi dr. E. Kocikowi . Red. Andrzej M. Wyrwa. Wyd. ,,Biblioteka Śląska. Poznań-Katowice-Wąchock 2007;s.170-171 /.

Podczas Mszy św. zabrzmiał chorał gregoriański w wykonaniu mnichów cysterskich: br. Grzegorza z Archiopactwa w Jędrzejowie oraz br. Antoniego ze Szczyrzyca, jak również spiew organistki, A. Sitkowskiej. Po Eucharystii ojciec proboszcz Rajmund Guzik odczytał listy kondolencyjne, m. in. od byłego Generała Zakonu Maurusa Estevy oraz od ks. Franciszka Szczykutowicza z Florydy. Podziękował również wszystkim uczestnikom pogrzebu, Księdzu Biskupowi za przewodniczenie Eucharystii, O. Piotrowi za wygłoszone Słowo Boże, pocztom sztandarowym, przedstawicielom władz wg zajmowanych funkcji i stanowisk.

Po modlitwach końcowych przy trumnie Zmarłego kondukt pogrzebowy wyruszył na cmentarz parafialny, gdzie złożono doczesne szczątki O. Opata w kwaterze mnichów wąchockich, w oczekiwaniu na dzień zmartwychwstania. 

Zdjęcia: TUTAJ
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl