„Ślubuję stałość, przemianę obyczajów i posłuszeństwo według Reguły i Konstytucji” – takie słowa podczas dzisiejszej uroczystości wypowiedział br. Fabian Skowron, który na ręce Opata Eugeniusza Augustyna złożył swoje pierwsze śluby zakonne.

Po pozytywnym głosowaniu naszej Wspólnoty oraz po odbytych rekolekcjach, wnikliwym studium i spowiedzi św., nadszedł dla naszego najmłodszego brata dzień pierwszej profesji monastycznej. Obrzęd ten kończy okres kanonicznego nowicjatu i jest kolejnym potwierdzeniem woli trwania na obranej wcześniej drodze życia monastycznego.


Mszy św. konwentualnej przewodniczył Opat Wąchocki – o. Eugeniusz Augustyn. On też w imieniu i z mandatu Kościoła przyjął śluby składane przez brata Fabiana. Podczas tego obrzędu nowicjusz otrzymał czarny szkaplerz. Od tej pory będzie nosił habit właściwy naszemu zakonowi, stając się jednocześnie członkiem wielkiej monastycznej rodziny.
W Słowie skierowanym do neoprofesa i do zgromadzonych na Eucharystii zakonników oraz wiernych O. Opat wyraził radość z obecności Boga wśród ludu, w sakramentach świętych, w Słowie Bożym, na ołtarzu ofiarnym; On  składa siebie w ofierze i daje nam poczucie siły. W Jego rękach małe rzeczy stają się wielkimi, a człowiek bezpieczny. Prosił brata Fabiana, by krocząc za Chrystusem, pomnażał otrzymane dary, nie zatrzymując ich dla siebie, lecz pozwolił, żeby czerpała z nich cała wspólnota zakonna i wszyscy, do których Bóg go pośle. Zwrócił też uwagę na rolę Maryi – Matki Boga, którą bł. Jan Pawł II nazwał "Niewiastą Eucharystii". Wyraził nadzieję, że będzie Ona prowadziła brata do Swego Syna – Jezusa Chrystusa i stanie się jego orędowniczką w dążeniu do świętości.


Neoprofesa Fabiana obejmujemy naszą modlitwą i życzymy mu długich lat w obranej drodze życia zakonnego. Niech kolejny jego etap zakonnej drogi będzie zanurzony w Woli Ojca, wsparty łaską Boga Syna i uświęcony mocą Ducha Świętego.


Brat Fabian Skowron pochodzi z parafii pw. św. Jerzego w Szczeglicach w diecezji sandomierskiej. Z tej to parafii pochodzi również dwóch innych cystersów – O. Antoni Kurgan z opactwa mogilskiego oraz O. Franciszek Domagała pracujący w Gdańsku – Oliwie.


 
Więcej zdjęć TUTAJ
 
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl