Podobnie jak w całym Kościele Świętym tak i w naszej parafii w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata celebrowaliśmy zakończenie Roku Wiary.

Nasza wspólnota parafialna, w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem i wszystkimi wiernymi Kościoła powszechnego, składała dziękczynienie Bogu za wszystkie owoce tego szczególnego daru łaski, jakim był Rok Wiary. Głównym punktem kończącym przeżywanie Roku Wiary w naszej parafii, była uroczyście odprawiona Eucharystia pod przewodnictwem o. Eugeniusza Augustyna – opata wąchockiego, który wygłosił z tej okazji homilię.

Na początku Mszy Świętej, po krótkich słowach wstępu nastąpiło pokropienie wiernych wodą święconą, które ma symbolizować pamiątkę tej wielkiej chwili, w której z wody i Ducha Świętego odrodziliśmy się do nowego życia w wierze, podczas Chrztu Świętego. Następnie po homilii kolejnym już widzialnym znakiem, ale tym razem znakiem światła wiary, które płonie w naszych sercach i umysłach, były zapalone od płomienia Paschału świece, które wierni trzymali w dłoni. Wpatrując się w ich płomień – symbol obecności Chrystusa Zmartwychwstałego, wszyscy wyznali wiarę w jednego Boga… (Credo).

Przez Rok Wiary towarzyszyły nam szczególnie trzy księgi: Pismo Święte, Katechizm Kościoła Katolickiego oraz Dokumenty Soboru Watykańskiego II, które również tego szczególnego dnia były wyeksponowane w naszej świątyni nieopodal ołtarza. Pismo Święte jest najważniejszą Księgą ludzkości, zawierającą Słowo Boże skierowane do człowieka. Katechizm Kościoła Katolickiego ukazuje wszystkim wiernym siłę i piękno wiary chrześcijańskiej, natomiast dokumenty Soboru Watykańskiego II jak mówił bł. Jan Paweł II - mimo upływu czasu nie tracą wartości ani blasku.


 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl