Parafia Wąchock pw. Wniebowzięcia N.M.P. i Św. Floriana należy do dekanatu Starachowice – Północ w diecezji radomskiej.

W naszym opactwie dnia 16 listopada 2013 roku, odbyła się jesienna konferencja duszpasterska z udziałem kapłanów z naszego dekanatu.

Spotkaniu przewodniczył proboszcz i dziekan parafii Wszystkich Świętych w Starachowicach, ks. kan. Marek Janas.

Wicedziekanem ponownie został wybrany jednogłośnie proboszcz parafii św. Leonarda w Mircu, ks. kan. Daniel Kobierski.

Ojcem duchownym dekanatu, został ponownie opat o. Eugeniusz Augustyn OCist. 

W opactwie wąchockim, będą się odbywały konferencje naszego dekanatu, przed Adwentem i przed Wielkim Postem.

Dla kapłanów z naszego dekanatu, w pierwszy czwartek każdego miesiąca, o godz. 20.00 będzie adoracja Najświętszego Sakramentu również w naszym klasztorze. 

Następnie omówiono bieżące tematy duszpasterskie Kościoła w Polsce, Diecezji i Dekanacie.

Kończący się „Rok Wiary”, katechizacja, rekolekcje i spowiedź adwentowa, to tematy, wokół których, w dużej mierze było poświęcone, to kapłańskie spotkanie.

W XIII wiecznym refektarzu, spożyto wspólny południowy posiłek, którym zakończono konferencje dekanalną.

 

Wszystkim kapłanom, życzymy błogosławieństwa Bożego.
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl