Dnia 3 listopada podczas Mszy Świętej konwentualnej, kleryk br. Kajetan Paweł Kaczorowski przyjął z rąk Opata wąchockiego O. Eugeniusza Augustyna posługę lektoratu. To dla niego kolejny krok na drodze do kapłaństwa.

Dla przypomnienia: Klerycy na trzecim roku studiów podejmują posługę lektora w zgromadzeniu liturgicznym. Stają się oni sługami słowa. Lektor czyta lekcje (stosowne fragmenty Pisma Świętego) podczas Mszy św., (z wyjątkiem Ewangelii). Gdy nie ma diakona asystującego celebransowi, może także w procesji wejścia uroczyście wnieść ewangeliarz, podawać wezwania w modlitwie wiernych i odczytywać antyfony. Pod nieobecność kantora, lektor może wykonać psalm responsoryjny między czytaniami.

Nowego lektora, br. Kajetana, polecamy dobremu Bogu i opiece Najświętszej Maryi Panny – Królowej naszego Zakonu.

 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl