Podczas inauguracji EDD, 7 września br. na terenie opactwa cysterskiego w Wąchocku odbędzie się szereg rekonstrukcji historycznych. Wśród nich rekonstrukcja obozu powstańczego Mariana Langiewicza, pokaz Żuawi śmierci, pokazy rycerskie, osada średniowieczna i inicjatywa "Mnisi i Hutnicy".

Rekonstrukcja obozu powstańczego Mariana Langiewicza w Wąchocku. Pokazanie przygotowania uzbrojenia – kucie kos i obsadzanie na sztorc, przygotowywanie odezwy i powielanie jej w drukarni polowej, przygotowywanie powstańczej strawy, ambulans, orkiestra dęta.

Pokaz oddziałów powstańczych – Żuawi Śmierci. Przybliżenie strojów i uzbrojenia oddziału z czasów powstania styczniowego, pokaz sposobów walki, rekonstrukcja ataku powstańców na pozycje wroga, rekonstrukcja bitwy pod Grochowiskami. Nazwa żuawi śmierci wynikała ze składanej przysięgi, że nigdy się nie cofną ani nie poddadzą. Mogli tylko zwyciężyć albo zginąć. Żuawi stali się jedną z doborowych formacji powstania, w której szczególnie widoczny był esprit de corps – „duch oddziału”, wyrażający się m.in. w odmiennym jednolitym umundurowaniu, dyscyplinie i ceremoniałach przyjęcia do żuawów.

Pokaz rycerski Chorągwi Ziemi Sandomierskiej obrazujący kulturę wieków średnich

Osada Średniowieczna – pokaż życia i rzemiosła średniowiecznego

Obozowisko łowców z epoki kamienia Rezerwatu Archeologicznego „Rydno” – prezentacja szałasów, narzędzi, strojów, uzbrojenia, ozdób. Rezerwat Archeologiczny "Rydno" usytuowany jest w dolinie rzeki Kamiennej między Skarżyskiem-Kamiennym a Wąchockiem. Wg badań archeologicznych teren ten był najgęściej zaludnionym miejscem w Europie. Jak dotąd nigdzie nie znaleziono większego skupiska obozowisk z epoki kamienia. 

Mnisi i hutnicy - projekt historyczny stworzony przy współpracy Opactwa Cystersów w Wąchocku i Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Projekt "Mnisi i Hutnicy" nawiązuje do wspólnego dziedzictwa kulturalnego oraz wielowiekowej roli wąchockich zakonników w budowę i rozwój metalurgii w dolinie rzeki Kamiennej. To wąchoccy cystersi w 1789r. wybudowali pierwszy wielki piec na terenie dzisiejszych Starachowic. Prowadzili również zaawansowaną jak na tamte czasy działalność górniczo-hutniczą w dolinie rzeki Kamiennej. Projekt ma za zadanie przybliżyć zwiedzającym związki historyczne i kulturowe między Wąchockiem i Starachowicami, między mnichami i hutnikami. 7 września, podczas inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa będzie również możliwość zwiedzenia wnętrz Opactwa Cystersów niedostępnych na co dzień dla zwiedzających.
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl