Obchodzone dziś w Kościele Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny jest także uroczystością patronalną Zakonu Cysterskiego. Święci Ojcowie, u początków nowej wspólnoty, obrali Matkę Bożą na swoją szczególną patronkę. Jej zawierzyli powstający zakon i jego członków, Jej też powierzali wznoszone przez mnichów kościoły. Nie inaczej było w Wąchocku.

Maryjny nurt w duchowości cysterskiej został zapoczątkowany przez opata Alberyka, drugiego z trzech założycieli zakonu. Właśnie on, po ustabilizowaniu się wspólnoty w Citeaux, powierzył pierwszą cysterską świątynię, szczególne miejsce modlitewnych spotkań cystersów, Matce Bożej Wniebowziętej. Od tamtej pory każdy cysterski kościół miał być pod Jej wezwaniem.

To nie tylko grzecznościowy ukłon w stronę Rodzicielki Jezusa Chrystusa, ale faktyczny program ascetycznego życia cystersów, kontynuowany do czasów współczesnych, przejawiający się w naśladowaniu Jej postawy życiowej względem Boga. W misterium Maryi członkowie tej wspólnoty zakonnej rozpoznali pewne rysy charakterystyczne dla swojego sposobu życia.

Maryi dedykowano nie tylko kościoły, ale tez liczne teksty. Cysterscy pisarze, począwszy od XII wieku, wiele miejsca poświęcali Jej osobie. Święty Bernard z Clairvaux, zaliczany do ścisłego grona największych kaznodziejów między Ojcami, słyną ze wspaniałych homilii na Jej temat. Rozbudował on i uwieńczył niebosiężny gmach mariologii tak dalece, iż późniejsi kaznodzieje właściwie tylko powtarzali i parafrazowali to, co powiedział Bernard.

Głębia przykładów bogactwa życia duchowego i ascetycznego, płynąca z Matki Bożej, jest ogromna i wciąż stanowi niewyczerpaną skarbnicę dla cysterskich mnichów i całego Kościoła. Wiele inspiracji do rozważań dostarcza modlitwa różańcowa, do której cystersi są przywiązani. Maryja jest nie tylko wzorem do monastycznego życia, ale także jego zabezpieczeniem i łaskawą opiekunką.

Kościół klasztorny w Wąchocku, poświęcony czci Maryi Wniebowziętej i św. Florianowi zawiera wiele elementów potwierdzających maryjną pobożność cystersów. Warto go kiedyś specjalnie odwiedzić i ich poszukać. Do czego serdecznie zachęcamy.

na podstawie: Charyzmat Zakonu Cystersów, o. Krzysztof Morajko OCist
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl