Dzisiaj (25 czerwca) zakończono główną część remontu kaplicy św. Zofii na Ratajach. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy poprzez modlitwę, ofiarę pieniężną oraz własną prace wsparli dzieło restauracji zabytkowej kaplicy.

Sam pomysł remontu nie jest nowy. Duszpasterzujący na Ratajach o. Gerard Staszczyszyn chodził z tą myślą od kilku lat. Na przestrzeni ostatnich lat wykonano szereg prac remontowych i budowlanych. Odnowiono malowidła wewnątrz kaplicy, położono nową kostkę, zasadzono krzewy, ustawiono postument i statuę Matki Bożej, zamontowano bramę, zakupiono nowe nagłośnienie. Od kilku lat Służba Boża na Ratajach sprawowana jest bardzo często, niemal każdego dnia. Mieszkańcy czynnie uczestniczą zarówno w życiu religijnym jak i mocno angażują się w pracę w kaplicy i jej otoczeniu.
 
Fundusze na zakończony właśnie remont pozyskano dzięki wielkiej ofiarności ludzi. Kilkakrotnie odbyły się kwesty przed kościołem parafialnym w Wąchocku, darczyńcy składali ofiary indywidualne i rodzinne, na potrzeby remontu zostały przeznaczone także wszystkie stypendia mszalne z Eucharystii sprawnych na Ratajach.
 

 

Prace, które podjęto w ostatnich dniach polegały na odtłuszczeniu blachy, jej konserwacji, powtórnym malowaniu, wymienieniu uszkodzonych płatów. Od podstaw zrekonstruowano według starych planów sygnaturkę. Zakupiono nowe rynny oraz pomalowano zewnętrzne ściany prezbiterium i drewnianą elewację kaplicy.
 

Staropolskim „Bóg zapłać” dziękujemy za wszelką życzliwość i ochocze podjęcie dzieła remontu. Niech sam Bóg będzie najlepszą nagrodą za Wasze modlitwy, ofiary i pracę. Nasza cysterska Wspólnota codziennie modli się w intencji dobrodziejów Opactwa, jego filii, kościoła i kaplic. Jesteście obecni w naszej modlitwie!
 
 
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl