Zdzisław Rachtan „Halny” ofiarował naszemu opactwu ornat do celebrowania Najświętszej Ofiary. Z tej okazji w specjalnym przesłaniu napisał: „Pragnę ofiarować Klasztorowi Cystersów w Wąchocku, na ręce Opata Eugeniusza, dar – ufundowany przeze mnie ornat z wizerunkiem Matki Bożej Bolesnej z Wykusu oraz Policyjnej Odznaki Zasługi im. mjr. „Ponurego” – jako wotum”.

Ornat, czyli wierzchnia szata liturgiczna, używana podczas sprawowania Eucharystii, został wykonany przez Siostry Bernardynki ze Świętej Katarzyny. Wręczono go Opatowi Eugeniuszowi podczas Mszy św. sprawowanej 15 czerwca br. na Wykusie. Tam też został poświęcony. Pierwszy raz użyto go do kultu Bożego podczas Eucharystii wieńczącej tegoroczne obchody partyzanckie, sprawowanej w niedzielę 16 czerwca, o godz. 11.00 na placu klasztornym.
 
fot. Michał Piętak

Poniżej zamieszczamy specjalne przesłanie, z jakim do uczestników obchodów zwrócił się Zdzisław Rachtan „Halny”. W przesłaniu tym zawarta jest wielka troska „Halnego” o Polską Policję oraz wyjaśnienie intencji, z jaką został ofiarowany ten cenny dar:

Szanowni Państwo!

Zwraca się do Was żołnierz mjr. „Ponurego”, wieloletni Przewodniczący Środowiska „Ponury” – „Nurt” Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Żołnierzy Armii Krajowej, a od 2007 roku jego Honorowy Przewodniczący, od 1994 roku również Przewodniczący Kapituły Policyjnej Odznaki Zasługi im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego”, o uczestnictwo czerwcowej Mszy św. w Klasztorze OO. Cystersów w Wąchocku, 16 czerwca 2013 roku.

Major „Ponury” obecny jest w sercach społeczeństwa nie tylko Ziemi Świętokrzyskiej. Ludzie z najdalszych zakątków Polski przybywają na Wykus, aby uczcić pamięć „Ponurego”, „Nurta” i ich żołnierzy, którzy oddali swe życie i przelali krew, by następne pokolenia mogły żyć w wolnej i niepodległej Ojczyźnie.

Osoba naszego Komendanta „Ponurego”, przedwojennego oficera policji, żołnierza, który kochał Polskę, za nią walczył i za nią zginął, jest szczególnie ważna dla Policji Świętokrzyskiej, która w czerwcu 1990 roku obrała Go na swego patrona. Jest on drogowskazem i punktem odniesienia dla młodych policjantów, a przyznawana corocznie odznaka Jego imienia niech pozostanie dla nich wielkim zaszczytem.

Całym sercem wspieram Policję Świętokrzyską, ale jest mi drogi każdy polski policjant, który w służbie naraża swe zdrowie i życie. Dlatego proszę Matkę Bożą Bolesną z Wykusu o wyjednanie łaski i błogosławieństwa miłosiernego Boga dla rozszerzenia idei nadawania Policyjnej Odznaki Zasługi im. mjr. „Ponurego” na całą Policję naszego kraju.

Podczas tej Mszy Świętej pragnę ofiarować Klasztorowi Cystersów w Wąchocku, na ręce Opata Eugeniusza, dar – ufundowany przeze mnie ornat z wizerunkiem Matki Bożej Bolesnej z Wykusu oraz Policyjnej Odznaki Zasługi im. mjr. „Ponurego” – jako wotum wspierające tę intencję, a którego poświęcenie odbędzie się podczas sobotniego spotkania na Wykusie.

Zdzisław Rachtan „Halny”

Kawaler Krzyża Orderu Virtuti Militari,
Honorowy Przewodniczący Środowiska „Ponury” – „Nurt”
Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Żołnierzy Armii Krajowej,
Przewodniczący Kapituły Policyjnej Odznaki Zasługi im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego”,
Kustosz Pamięci Narodowej.
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl