Dzisiaj obchodzona jest w Kościele uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Bożego Ciała. Choć świadomość niezwykłego cudu przemiany konsekrowanego chleba i wina w rzeczywiste Ciało i Krew Chrystusa towarzyszyła wiernym od początku chrześcijaństwa, jednak trzeba było czekać aż dziesięć stuleci zanim zewnętrzne przejawy tego kultu powstały i zadomowiły się w Kościele katolickim.

Uroczystość, która wyrosła na podłożu adoracyjnego kierunku pobożności eucharystycznej rozwijającej się na Zachodzie od przełomu XI i XII w., przeżywana jest obecnie w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej. Bezpośrednią przyczyną ustanowienia uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa były objawienia bł. Julianny z Cornillon. Pod ich wpływem bp Robert ustanowił w 1246 r. święto Bożego Ciała, początkowo dla diecezji Liege.
 

W 1252 r. legat papieski rozszerzył obchodzenie tego święta na Germanię natomiast papież Urban IV ustanowił Boże Ciało świętem obowiązującym w całym Kościele jako "zadośćuczynienie za znieważanie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, błędy heretyków oraz uczczenie pamiątki ustanowienia Najświętszego Sakramentu".

W Polsce jako pierwszy wprowadził to święto bp Nankier w 1320 r. w diecezji krakowskiej. W Kościele katolickim w Polsce pod koniec XIV w. święto Bożego Ciała było obchodzone już we wszystkich diecezjach. Było ono zawsze zaliczane do świąt głównych. Od końca XV w. przy okazji tego święta udzielano błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

Procesje eucharystyczne w dniu Bożego Ciała wprowadzono nieco później niż samo święto. Pierwszym śladem ich istnienia jest wzmianka o uroczystej procesji przed sumą w Kolonii w latach 1265-75. Podczas procesji niesiono krzyż z Najświętszym Sakramentem. W ten sposób nawiązywano do dawnego zwyczaju zabierania w podróż Eucharystii dla ochrony przed niebezpieczeństwami.
 

W XV w. procesje eucharystyczne odprawiano w całych Niemczech, Anglii, Francji, północnych Włoszech i Polsce. Procesję odprawiano z wielkim przepychem od początku jej wprowadzenia. Od czasu zakwestionowania tych praktyk przez reformację, udział w procesji traktowano jako publiczne wyznanie wiary. W Polsce od czasów rozbiorów z udziałem w procesji łączyła się w świadomości wiernych manifestacja przynależności narodowej. Po II wojnie światowej procesje w czasie Bożego Ciała były znakiem jedności narodu i wiary. Z tej racji ateistyczne władze państwowe niejednokrotnie zakazywały procesji urządzanych ulicami miast.
 

Dziś wierni bez przeszkód mogą gromadzić się na Eucharystii i uroczystej procesji. W Wąchocku, ze względu na trwające prace rewitalizacyjne tegoroczna procesja miała miejsce na placu kościelnym. Najmłodsi bracia (nowicjusze) przygotowali trzy ołtarze, zaś czwarty apostołki maryjne. Mszy św. oraz procesji przewodniczył o. Opat Eugeniusz Augustyn. Słowo Boże do licznie zgromadzonych wiernych skierował o. Gerard Staszczyszyn. W uroczystości wzięły udział dzieci pierwszokomunijne i rocznicowe oraz strażacy.
 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i przeprowadzenie procesji Bożego Ciała. Niech Eucharystyczne błogosławieństwo, które skierowane było na cztery strony świata, obejmie całą naszą parafię: wszystkie domostwa, rodziny, chorych, starszych i dzieci, także tych, którym nie po drodze z Kościołem i Panem Bogiem. Ufamy, że uwielbienie Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie oraz publiczna manifestacja wiary, jaką było uczestnictwo w procesji, wyjedna każdemu łaski, o które gorąco prosi i których bardzo potrzebuje.
 
foto: Tomasz Niedziałek
tekst: www.ekai.pl / fr. Bruno
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl