Charyzmat Zakonu Cysterskiego był głównym tematem kursu formacji monastycznej, który odbył się w dniach 28.04-02.05 w Szczyrzycu. W wydarzeniu tym wzięli udział młodzi mnisi z Polskiej Kongregacji Zakonu.

Tegoroczny kurs był  drugą edycją zapoczątkowanego w 2011 roku cyklu formacyjnego. Jego celem jest przekazanie teoretyczny i praktycznych wiadomości oraz stworzenie przestrzeni i czasu, w których najmłodsi mnisi z czterech polskich opactw będą mogli się poznać, rozmawiać i budować relacje.

Dla braci będących na różnych etapach swojej formacji, kilka dni długiego weekendu przebiegło w atmosferze braterstwa, pogłębionego studium i pięknie celebrowanej liturgii.

O charyzmacie w ogóle, charyzmacie założyciela i charyzmacie zakonu mówił podczas wykładów o. dr Krzysztof Morajko. On też przedstawiał główne obszary, w których realizuje się dziś cysterski charyzmat. Natomiast o. dr Ignacy Rogusz, organizator kursu, poruszał temat kontekstu historycznego, społecznego i kulturowego, w których narodził się zakon. Mówił też o polemice cystersko-kluniackiej oraz zaprezentował uczestnikom postać Wilhelma z Saint Thierry.

Z uczestnikami spotkał się o. dr Piotr Chojnacki, opat Prezes Polskiej Kongregacji Zakonu Cysterskiego. Kolejne takie wydarzenie będzie miało miejsce za rok w archiopactwie w Jędrzejowie.
 
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl