W przeżywanym Rok Wiary, Ojciec Święty Benedykt XVI wzywa do odkrycia piękna i głębi naszej wiary. To odkrycie ma służyć między innymi temu, by nasze świadectwo życia oddanego Chrystusowi zajaśniało całemu światu. Ten aspekt świadectwa szczególnie uwidacznia się w życiu osób konsekrowanych. Bł. Jana Paweł II w dokumencie Vita consecrata pisał, że osoby konsekrowane, w sposób delikatny i pełen szacunku oraz z odwagą, ukazują, że wiara w Jezusa Chrystusa rozjaśnia swoim światłem życieKościoła i przez to stają się świadkami i narzędziami potęgi Wcielenia i mocy Ducha Świętego.

Stąd 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego, które z woli bł. Jana Pawła II jest także Światowym Dniem Życia Konsekrowanego, siostry zakonne, kapłani, ojcowie, bracia, a także rodzice, krewni i przyjaciele osób konsekrowanych spotkali się w Katedrze Radomskiej na wspólnej modlitwie. Miała ona szczególny charakter publicznego wyznania wiary, do czego zachęca w tym roku wszystkich wierzących Benedykt XVI.

Uroczystość rozpoczęła się adoracją Najświętszego Sakramentu, po niej, poprzedzona procesja z zapalonymi świecami, rozpoczęła się Eucharystia. Przewodniczył jej Pasterz Diecezji, ksiądz biskup Henryk Tomasik. Pośród koncelebrantów znaleźli się: ks bp. Adam Odzimek, opat cystersów z Wąchocka Eugeniusz Augustyn, ks. Piotr Turzyński, dyrektor Rady ds. Życia Konsekrowanego oraz kapłani zakonni ze wspólnot posługujących na terenie diecezji.


W homilii Biskup Radomski nawiązując do czytań liturgicznych, wskazywał na przykłady Symeona i Abrahama, których postawa wiary znajduje odzwierciedlenie w sposobie życia osób konsekrowanych. Podziękował też wszystkim obecnym za budowanie Kościoła Radomskiego, wyraził wdzięczność za wszelkie podejmowane posługi i złożył najlepsze życzenia na przyszłość.

Po skończonej liturgii w Domu Duszpasterstwa Akademickiego odbył się poczęstunek dla wszystkich przybyłych.


 
tekst i foto: fr. Bruno OCist
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl