Prezydent Bronisław Komorowski wręczył w środę rozporządzenia w sprawie uznania pięciu nowych obiektów za Pomniki Historii. Wśród nich znalazł się cysterski klasztor w Sulejowie, filia wąchockiego opactwa.

Zobacz film z uroczystości:W uzasadnieniu decyzji o uznaniu sulejowskiego klasztoru za Pomnik Historii napisano: „Celem ochrony tego Pomnika Historii jest zachowanie, ze względu na wartości artystyczne, materialne i niematerialne, Zespołu Opactwa Cysterskiego stanowiącego przykład warownego założenia klasztornego. Zespół ten odznacza się wyjątkową autentycznością substancji zabytkowej wpisującej się naturalnie w krajobraz okolicy. Sulejów jest jedynym cysterskim opactwem warownym w Polsce z tak dobrze zachowanymi i silnie rozwiniętymi późnośredniowiecznymi obwarowaniami klasztornymi. Szczególną wartość artystyczną przedstawia kościół klasztorny pw. NMP i św. Tomasza Kantuaryjskiego, który obrazuje przełom epok w historii sztuki i architektury. Utrwalony w detalu architektonicznym i rzeźbie styl późnoromański ustępuje miejsca wczesnogotyckim nowościom w postaci sklepienia krzyżowo-żebrowego. Niezwykle istotne, a integralne z zabytkiem są jego walory krajobrazowe. Klasztor nadal stanowi malowniczą dominantę w otaczającym pejzażu”.

Rozporządzenie z rąk Prezydenta RP odebrał o. Augustyn Wegrzyn, proboszcz tamtejszej parafii oraz burmistrz Gminy Sulejów pan Stanisław Baryła. W uroczystości w Pałacu Prezydenckim uczestniczył także Opat wąchocki o. Eugeniusz Augustyn.
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl