Nieliczni już partyzanci, członkowie partyzanckich rodzin, harcerze i młodzież uczestniczyli w niedzielne, mroźne południe w Partyzanckiej Drodze Krzyżowej, która tradycyjnie została odprawiona w lesie wokół Wykusu 28 października, w rocznicę najcięższej z bitew stoczonej przez Zgrupowanie „Ponurego”.

Data nie jest przypadkowa. To 28 października 1943 roku, kiedy Wykus był miejscem koncentracji i obozowania największego na kielecczyźnie Zgrupowania Oddziałów Partyzanckich Armii Krajowej PONURY, z którego od wiosny do jesieni 1943 roku wychodziły na akcje sabotażowo-dywersyjne poszczególne oddziały, miała miejsce wielka obława wojsk niemieckich, które dążyły do unicestwienia obozu. Tego dnia Niemcy w sile 3 tysięcy uzbrojonych po zęby żołnierzy, wsparci lotnictwem i artylerią, uderzyli niespodziewanie i zniszczyli partyzanckie obozowisko. W walce zginęło ponad 30 Partyzantów, ale Zgrupowanie Świętokrzyskie nie zostało rozbite.

Na pamiątkę tego wydarzenie przeszło dziesięć lat temu Środowisko zaczęło spotykać się na Partyzanckiej Drodze Krzyżowej. Ma ona stanowić symbol cierpień Partyzantów spowodowanych obławami, walkami, obozowaniem w chłodzie i głodzie, często nękanych chorobami. Przede wszystkim ma być symbolem nieustającej pamięci o tych, którzy polegli.

10 lat temu ks. bp Zygmunt Zimowski dokonał poświęcenia stacji rozsianych wokół Polany Wykusowej. Tegoroczne nabożeństwo rozpoczęło się krótko po godzinie 11.00. Uczestnicy przeszli Drogę Krzyżową modląc się przy poszczególnych mogiłach i stacjach za wszystkich poległych. Po zakończeniu Drogi Krzyżowej złożono wiązanki i znicze przy Kapliczce Matki Bożej Bolesnej. Przy ołtarzu polowym Opat wąchocki – o. Eugeniusz Augustyn sprawował Mszę św. w intencji poległych, w której wziął udział mi. in. Zdzisława Rachtan, ps. „Halny”. Na zakończenie tegorocznego spotkania wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani gorącym bigosem i herbatą.
 

 

tekst: fr. Bruno OCist
foto: Cezary Sabatowski
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl