11 października, w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, uroczystą Mszą św. na Palcu św. Piotra rozpoczął w Kościele katolickim Rok Wiary. Zapowiedział go Benedykt XVI w ubiegłorocznym liście apostolskim „Porta fidei”. Jego obchody potrwają do uroczystości Chrystusa Króla, 24 listopada 2013 r.

Rok Wiary – w zamyśle papieża – ma być okazją do autentycznego i nowego nawrócenia do Chrystusa oraz zaangażowania misyjnego na rzecz nowej ewangelizacji. Ma rozbudzić w wierzących dążenie do osobistego spotkania z Chrystusem oraz do wyznawania wiary w jej pełni, z ufnością i nadzieją. Benedykt XVI zaznacza, że Rok Wiary powinien wiązać się z ponownym odkryciem i studium podstawowych treści wiary. A ich współczesna synteza znajduje się w nauczaniu Soboru Watykańskiego II i w Katechizmie Kościoła Katolickiego.

"Jeśli dzisiaj Kościół proponuje nowy Rok Wiary i nową ewangelizację, nie robi tego aby uczcić jakąś rocznicę, ale ponieważ jest to konieczne nawet bardziej niż przed 50 laty! "- powiedział w dzisiejszej homilii Benedykt XVI odnosząc się do rocznicy otwarcia soboru.

Nawiązując z kolei do trwającego w Watykanie synodu biskupów, który zajmuje się tematem nowej ewangelizacji oraz komentując obecną kondycję ludzkości papież powiedział: "Rozprzestrzeniła się pustka. Ale właśnie wychodząc od doświadczenia tej pustyni, od tej pustki, możemy odkryć na nowo radość wiary, jej życiowe znaczenie dla nas, mężczyzn i kobiet. Na pustyni odkrywa się wartość tego, co jest niezbędne do życia; w ten sposób we współczesnym świecie istnieją niezliczone znaki pragnienia Boga, ostatecznego sensu życia, często wyrażane w formie ukrytej czy negatywnej". Zdaniem Benedykta XVI "na pustyni trzeba nade wszystko ludzi wiary, którzy swym własnym życiem wskazują drogą ku ziemi obiecanej".

Czytaj całą homilę papieża [kliknij]

Na Mszę św. na Placu świętego Piotra przybyli ekumeniczny patriarcha Konstantynopola, Bartłomiej I i zwierzchnik wspólnoty anglikańskiej, arcybiskup Canterbury Rowan Williams.

Dla upamiętnienia soboru ceremonię uzupełniono o kilka nawiązujących do niego gestów. Mszę św. rozpoczęła procesja, przypominająca wejście ojców soborowych do bazyliki watykańskiej 11 października 1962 roku. Odbyła się też intronizacja kopii ewangeliarza, którego używano pół wieku temu. Zaś na zakończenie Eucharystii papież wręczył Orędzie soborowe przedstawicielom świata polityki, nauki, kultury, sportu, ludzi chorych i młodzieży, nawiązując tym samym do gestu Pawła VI z Mszy św. kończącej obrady soborowe.

Dla wszystkich wierzących, wraz z Rokiem Wiary rozpoczyna się pielgrzymka "po pustyniach współczesnego świata", w której – jak zauważył papież – nie trzeba "ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy ani dwóch sukien", ale Ewangelii i wiary Kościoła, której "jaśniejącym wyrazem" są dokumenty Soboru i opublikowany przed dwudziestu laty Katechizm Kościoła Katolickiego.


Kilka przydatnych linków:

Dokumenty Soboru Watykańskiego II

Katechizm Kościoła Katolickiego

List apostolski „Porta fidei”

List bp Henryka Tomasika na Rok Wiary

Materiały na Rok Wiary na www.diecezja.radom.pl

oprac. fr. Bruno na podstawie:
www.ekai.pl; www.wiara.pl
foto: www.romerepots.com
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl