Cysterskie opactwo w Wąchocku zostało ufundowane w 1179 roku przez biskupa krakowskiego Gedko. Mnisi przybyli z francuskiego Morimond (łac. morimundus znaczy: umrzeć dla świata) i osiedlili się w dolinie rzeki Kamienna. Zawierzając swoje opactwo Matce Bożej nazwali je Cella Mariae (łac. mieszkanie Maryi). Wąchock był siódmym klasztorem cysterskim na ziemiach Polskich.

Zachowany do dziś pierwotny układ budowli: kościoła i klasztoru powstał pod kierownictwem przybyłego z Włoch mistrza Simona. Kościół i zabudowania klasztorne wzniesiono w latach 1218-1239. W 1218 papież Honoriusz III wydał bullę protekcyjną dla opactwa. Można przypuszczać, że tuż po zakończeniu budowy kościół został uroczyście konsekrowany, co pozwalało na sprawowanie w nim kultu Bożego. Brak jednak pewnych źródeł na temat tej pierwszej konsekracji. XIII wiek przyniósł również wiele trudu i cierpień. Klasztor był trzykrotnie najeżdżany przez Mongołów. Wymordowano zakonników, zagrabiono majątek i spalono dobra. Wówczas to wielki dobroczyńca opactwa, Bolesław Wstydliwy, ratując klasztor przed zagładą uposażył go na nowo, powiększył i sprowadził kolejną grupę fundacyjną z Morimond.

Po najeździe Tatarów, biskup krakowski Paweł z Przemankowa ok. 1270 roku w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny konsekrował odbudowany kościół klasztorny. Rok później ten sam biskup konsekrował kościół pw. św. Elżebiety Węgierskiej, który służył mieszkańcom jako kościół parafialny.

Pamiątkę tej konsekracji tradycja zakonna nakazuje obchodzić właśnie 1 października.

Wdzięczni Bogu za to, że mieszka pośród nas w swojej świątyni, jako wspólnota zakonna celebrowaliśmy dzisiejszego poranka Najświętszą Ofiarę, obejmując modlitwą wszystkich, którzy na przestrzeni wieków troszczyli się o wąchocką świątynię, jak również polecając wszystkie plany i zamierzenie zmierzające do jej dalszego upiększania i renowacji. Zawierzyliśmy Panu również wszystkich Parafian, dla których ta świątynia jest miejscem spotkania z Bogiem, oraz tych, którzy coraz liczniej odwiedzają nasze opactwo i mają okazję się w niej modlić.
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl