Dzisiejszy patron, św. Mateusz, został powołany przez Chrystusa słowami „Pójdź za mną”! Te same słowa Chrystus Pan skierował do naszego współbrata – nowicjusza Stefana, który z pełną wiary ufnością, odpowiedział na nie słowami pierwszej profesji zakonnej.

Profesja monastyczna złożona po roku kanonicznego nowicjatu jeszcze ściślej wiąże profesa ze wspólnotą zakonną oraz wyraża stan pragnień jego serca. Neoprofes wobec Boga, świętych, przełożonego i wspólnoty ślubuje stałość, przemianę obyczajów i posłuszeństwo w myśl Reguły św. Ojca Naszego Benedykta oraz Konstytucji zatwierdzonych powagą Stolicy Apostolskiej.
 

Brat Stefan Grzegorz Żmuda przygotowywał się do tego wydarzenia poprzez gorliwą modlitwę, wnikliwe studium, spowiedź św. i słuchanie rekolekcyjnych nauk. Wcześniej przez rok podejmował wysiłek kroczenia cysterską drogą, którą uznał za swoją i wyraził gotowość kroczenia nią przez najbliższe cztery lata.
 

Wąchocka wspólnota przyjęła jego wybór z radością, zaś Opat, przyjmując profesję w imieniu Kościoła i wspólnoty ten wybór potwierdził. Brat Stefan otrzymał też czarny szkaplerz, czyli został przyobleczony w strój właściwy naszemu Zakonowi.
 

Bratu Stefanowi życzymy obfitości Bożych łask i świętości nie mniejszej, niż ta, która była udziałem liturgicznego patrona dzisiejszego dnia – św. Ewangelisty Mateusza. Modlimy się o to dla niego i prosimy naszych drogich Czytelników o to samo.
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl