Mszy św. z udziałem wąchockiej wspólnoty przewodniczył Opat klasztoru. Po Ewangelii nastąpiła prezentacja kandydatów. Do odnowienia profesji zakonnej dopuszczony został brat Bruno Paterewicz, do posługi lektora brat Tymoteusz Kaczmarczyk, zaś do posługi akolity bracia Bruno Paterewicz i Zachariasz Mikrut.

O szukaniu i poznawaniu Boga na modlitwie, we wspólnocie, w czytaniu Pisma Świętego i w sprawowanej liturgii mówił podczas homilii Opat Eugeniusz. Zachęcił braci do wytrwania na drodze powołania zakonnego i gorliwego przygotowywania się do przyjęcia sakramentu święceń.

Odnowienie profesji monastycznej, czyli ślubów stałości, przemiany obyczajów i posłuszeństwa ma na celu potwierdzenie chęci trwania w wybranym uprzednio sposobie życia. Profesję potwierdza i przyjmuje Kościół. On też, poprzez swoje sługi, zanosi za profesa modlitwę do dobrego Boga, prosząc o łaskę wytrwania i ochotnego podjęcia obowiązków wynikających za złożonych ślubów.Posługa lektoratu, udzielana klerykom Wyższego Seminarium Duchownego, jest błogosławieństwem pozwalającym na czytanie Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. „Boże, źródło światłości i dobroci, Ty posłałeś swojego Syna, Słowo życia, aby objawił ludziom tajemnicę Twojej miłości, pobłogosław naszego brata wybranego do posługi lektora. Spraw, aby nieustannie rozważając Twoje słowo, został przez nie ukształtowany i wiernie przekazywał je swoim braciom” – modlił się Opat wraz ze zgromadzonymi nad kandydatem do posługi. Obrzędowi towarzyszy znak przekazania księgi Pisma Świętego z zachętą do przekazywania jej treści wiernym.

 
Akolita jest najbliższym współpracownikiem kapłanów i diakonów. Jego zadaniem jest troska o naczynia liturgiczne, parametry potrzebne do sprawowania Eucharystii i sam przebieg liturgii. Jest też nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej, co oznacza, że ze słusznych przyczyn może Ją rozdzielać wiernym, może również wystawiać Najświętszy Sakrament do publicznej adoracji oraz dokonywać repozycji.
  
W słowie skierowanym na zakończenie Eucharystii Opat, wskazując na Maryję, której Imię jest wspominane dziś w liturgii Kościoła, zachęcał i życzył cysterskim mnichom, by to Ona była przewodniczką i orędowniczką we wszystkich sprawach dotyczących spełniania posług i wsparciem na drogach zakonnej codzienności.  

 

 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl