Nakładem sandomierskiego Wydawnictwa Diecezjalnego ukazała się znakomita książka Czesława Ryszki traktująca o wybitnym Polaku i cystersie – bł. Wincentym Kadłubku. Niewątpliwie ma ona szansę na popularyzację sylwetki tego średniowiecznego biskupa i mnicha, zwłaszcza w perspektywie zbliżającej się 790 rocznicy jego śmierci.
 
Sam autor tak pisze o swoim dziele:

„NAUCZYCIEL MIŁOŚCI OJCZYZNY. Rzecz o bł. Wincentym Kadłubku”, to najnowsza moja książka, wydana przez Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu przed zbliżająca się 790. rocznicą śmierci bł. Wincentego Kadłubka, Patrona Miasta i Diecezji Sandomierskiej. Na pytanie, co skłoniło mnie, żeby zająć się tak odległą postacią naszej historii, odpowiadam krótko: to jedna z najpiękniejszych postaci z początków państwa polskiego, biskup wszechstronnie wykształcony, doskonale władający piórem, bogaty w cnoty, a na koniec życia – mistyk zatopiony w Bogu.

Ponadto książkę zamówiła u mnie diecezja sandomierska, której biskup Kadłubek jest patronem. Z tej diecezji pochodzi moja żona, więc jest w tym również osobisty sentyment, nie mówiąc już o kanonikach kapituły sandomierskiej, wśród których mam przyjaciół z czasów studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Mam też osobisty motyw: mam drugie imię Wincenty, dlatego chciałbym, aby mój patron został świętym. Ufam, że moja książka rozbudzi większy kult Mistrza Wincentego, zasługuje on na to ze wszech miar.

A sam tytuł: Nauczyciel miłości ojczyzny – odpowiedź jest prosta: najistotniejszą sprawą w „Kronice Polskiej” Kadłubka jest silny, zjednoczony polski naród i uświęcający go mocny Kościół, dlatego pomyślałem sobie, że można by zapytać Mistrza Wincentego, co najważniejszego chciałby przekazać współczesnym Polakom, nie zawsze w sposób odpowiedni miłujących swoją ojczyznę.

Nie wszyscy wiedzą, że kard. Karol Wojtyła jako biskup krakowski często przyjeżdżał do Jędrzejowa, aby modlić się przed relikwiami bł. Wincentego. Przyjeżdżał bez zapowiedzi, niespodziewanie, aby polecić mu ważne sprawy Kościoła i ojczyzny. Potem jako Jan Paweł II chlubił się następstwem na „Stanisławowym i Kadłubkowym dziedzictwie”. Stąd natchnieniem do mojej książki stały się słowa bł. Jana Pawła II z 1983 roku, niegdyś również biskupa krakowskiego, o miłości ojczyzny, Polski, „która jest naszą ziemską matką (…), matką szczególną (…) która ma prawo do miłości szczególnej, bo wiele wycierpiała i nadal cierpi”. Papież-Polak, który tak często uczył nas miłowania ojczyzny, a także patriotyzmu, czerpał z myśli swojego poprzednika na stolicy krakowskiej, sięgał np. do komentarza bohaterskiej obrony Głogowa, do słów Kadłubka, że „lepiej, by rodzice utracili dzieci, niżby obywatelom wydarto ojczyznę i raczej o wolności, niż o dzieciach myśleć należy” (III, 18).
 
 
I jako zachętę do lektury prezentujemy dwa głosy:
 
W 2013 roku minie 790 lat od chwili śmierci bł. Wincentego Kadłubka, Patrona Miasta i Diecezji Sandomierskiej, nazywanego „ojcem kultury polskiej”. Jakkolwiek postać tego męża Kościoła i uczonego obecna jest bodaj w każdym ze szkolnych podręczników historii i rodzimej literatury, to w rzeczywistości o jego życiu oraz dokonaniach wiemy bardzo niewiele.
Ks. bp Krzysztof Nitkiewicz

Tej książki nie napisał zawodowy badacz naszych dziejów wczesnośredniowiecznych, a jednak stanowi ujęcie, którego treść nie budzi dezaprobaty profesjonalisty, a zachwycić może każdego, kto ten tekst rozpocznie czytać. Autor jest istotnie utalentowanym popularyzatorem wydarzeń trudnych i skomplikowanych. Jasna konstrukcja całości, nienaganna narracja i umiejętność kojarzenia licznych faktów wydarzeń szczegółowych, sprawiają, że jego ujęcie jest zaskakująco ciekawe (…) Uznaję rzecz o Kadłubku pióra Czesława Ryszki za pozycję niezwykle udaną, spełniającą najbardziej ostre kryteria pracy popularno-naukowej.
Prof. zw. dr hab. Feliks Kiryk
 


Czesław Ryszka  
NAUCZYCIEL MIŁOŚCI OJCZYZNY  
Rzecz o bł. Wincentym Kadłubku
 
Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
 
Data wydania: 2012
 
Miejsce wydania: Sandomierz
     
Format: 14,5 x 20,5 cm  
Liczba stron: 232  
Oprawa: miękka
 
ISBN: 978-83-257-0419-3

Książka do nabycia w kiosku na furcie klasztornej w Wąchocku oraz w księgarniach internetowych.
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl