Po jedenastu latach formacji z dala od najbliższych, przyjaciół i rodzinnego miasta, młody kapłan, ksiądz Michał Sajnóg stanął przy ołtarzu wąchockiej świątyni, by złożyć na nim Najświętszą Ofiarę. Poprzez swoją obecność towarzyszyli mu w tym wielkim wydarzeniu krewni, znajomi, goście oraz licznie obecni parafianie.

Pochodzący z Wąchocka ksiądz Michał formację seminaryjną odbywał w Stanach Zjednoczonych, gdzie studiował w mieszczącym się w Waszyngtonie seminarium Redemptoris Mater. Jest to jedno z wielu seminariów rozsianych po całym świecie, które kształci duchownych wywodzących się z Drogi Neokatechumanalnej. To w tej wąchockiej grupie młody Michał odkrywał swoje powołanie i to z niej wyruszył w świat, by je zrealizować.

W sobotę 16 czerwca, w bazylice Matki Bożej w Waszyngtonie (USA) ks. Michał przyjął święcenia prezbiteratu. Ich szafarzem był tamtejszy pasterz, ks. kard. Donald Wuerl. W święceniach uczestniczyli najbliżsi i przyjaciele z Polski.

Liturgię dzisiejszej Mszy św. Prymicyjnej poprzedziło wprowadzenie Neoprezbitera do świątyni i powitanie go w zgromadzeniu modlitewnym. Swoje słowa powitania i radości wyraziły dzieci, przedstawiciele wspólnot neokatechumanalnych i ojciec proboszcz. Głównemu celebransowi w sprawowaniu Eucharystii towarzyszyli: przeor cysterskiego opactwa – o. Wincenty Polek oraz proboszcz parafii – o. Rajmund Guzik. Ksiądz Prymicjant sam skierował do zebranych słowo Boże, podczas którego w komentarz dotyczący tekstów czytań wplótł niezwykle mocne świadectwo swojej drogi i powołania. Dopełnieniem Eucharystii było uroczyste błogosławieństwo końcowe, z którym na mocy przywileju Ojca Świętego związany jest dar odpustu zupełnego. Blisko godzinę trwało indywidualne błogosławieństwo z nałożeniem rąk, towarzyszył mu śpiew zespołu złożonego z członków starachowickiej Drogi Neokatechumanalnej.

W miesiącu, w którym czcimy Najświętsze Serce Jezusa oraz w dniu, w którym obchodzimy uroczystość Narodzenia Jana Chrzciciela, księdzu Michałowi składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech jego kapłaństwo czerpie inspirację i siły z Jezusowego Serca, zaś Bóg niech włączy historię jego życia, w swoją historię odkupienia człowieka. Historię Abrahama, Jakuba, Dawida, Jana Chrzciciela i tylu innych, którzy przeszli przez życie dobrze czyniąc…

Księże Michale! Niech Bóg Ci błogosławi!

Niebawem zamieścimy bogatą fotogalerię z uroczystości święceń i prymicji ks. Michała. 
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl