W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, kiedy dziękujemy Panu Bogu za Jego miłość do człowieka, zgodnie z życzeniem Błogosławionego Jana Pawła II, Kościół obchodzi Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Otoczmy modlitwą naszych kapłanów, prosząc byli pasterzami na wzór Serca Jezusowego.  

W specjalnym Słowie do Diecezjan z okazji dzisiejszej uroczystości biskup radomski Henryk Tomasik napisał, że „dzień ten ma także uświadomić nam wszystkim, także wiernym świeckim, odpowiedzialność za jakość powołań kapłańskich. Bardzo często mówimy o naszych duszpasterzach. Stawiamy im różne wymagania. A jak często modlimy się za naszych duszpasterzy?”.

Dalej Pasterz Kościoła Radomskiego mówi o darze podtrzymywania kapłańskich dłoni: „dzisiaj także potrzeba kapłańskich rąk wzniesionych do nieba, aby nie zabrakło miłości Boga w ludzkich sercach i aby wrogowie Chrystusa nie zniszczyli wiary w człowieku. Wielkim darem dla Kościoła są przyjazne ludzkie dłonie, które podtrzymują kapłańskie ręce wzniesione do Pana Boga. Istnieją różne formy tego „podtrzymywania” kapłańskich rąk. Obok  współpracy w sprawach duszpasterskich niezwykle cenna jest modlitwa w intencji kapłanów. O taką modlitwę w intencji kapłanów bardzo proszę Was, Drodzy Bracia i Siostry”.


Przypomnijmy, że w naszej wspólnocie cysterskiej posługuje obecnie siedemnastu prezbiterów, z czego dwunastu w wąchockim opactwie. Są też bracia przygotowujący się do kapłaństwa. Obecnie w seminarium jest pięciu kleryków. Nam wszystkim bardzo potrzebna jest Wasza modlitwa.

O nią prosi też biskup Henryk: „proszę o częstą modlitwę w intencji kapłanów pracujących wśród nas. Proszę także o modlitwę o dobre powołania kapłańskie i zakonne. W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa niech popłynie do nieba nasza modlitwa indywidualna i wspólnotowa w intencji naszych kapłanów”.

Pełny tekst Słowa ks. Biskupa [TUTAJ]
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl