W sobotę, 4 maja przypada wspomnienie św. Floriana, patrona kościoła klasztornego w Wąchocku. Suma odpustowa będzie celebrowana o godzinie 18.00. Kim był patron cysterskiej świątyni? Dlaczego nosi ona jego tytuł? Co to jest odpust parafialny? O tym i o innych ciekawostkach traktuje poniższy artykuł.

Był rok 1179 kiedy biskup krakowski Gedeon z rodu Gryfitów, przy współudziale księcia Kazimierza Sprawiedliwego, dla pomnożenia chwały Bożej i dla dobra kraju sprowadził z Francji cystersów i osiedlił ich wśród borów i bagien w dolinie rzeki Kamienna. Zakonnicy założyli tu opactwo poświęcone Matce Bożej, noszące łacińską nazwę Cella Mariae, tzn. Mieszkanie Maryi. Wąchockie opactwo było siódmym klasztorem cysterskim na ziemiach polskich.

Warsztat kamieniarski Toskańczyka, mistrza Simona z włoskiego Casamari, wzniósł w latach 1218-1239 murowane budowle opactwa, w tym kościół klasztorny. Zgodnie z tradycją cysterską został on dedykowany Wniebowziętej Maryi Pannie, patronce zakonu.

Jednakże za sprawą fundatora, biskupa krakowskiego Gedeona postanowiono dodać świątyni drugi tytuł – św. Floriana. Przyczyn takiego stanu należy upatrywać w wielkim nabożeństwie, jakie Gedeon żywił do tego męczennika. Za jego staraniem i na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, w 1184 roku Kraków otrzymał znaczną część relikwii św. Floriana. Wydarzenie to niezwykle barwnie opisuje Jan Długosz. W delegacji odbierającej relikwie miał się znajdować także bł. Wincenty Kadłubek, późniejszy biskup krakowski, a pod koniec życia mnich cysterski w archiopactwie jędrzejowskim. Jako wyraz wdzięczności fundatorowi, oraz by upowszechnić kult męczennika, mnisi wąchoccy dedykowali świątynię św. Florianowi.

Florian według tradycji pochodzącej z VII w. był dowódcą wojsk rzymskich, stacjonujących w Mantem, w pobliżu Krems. Podczas prześladowania chrześcijan przez Dioklecjana został aresztowany wraz z 40 żołnierzami i przymuszony do złożenia ofiary bogom. Wobec stanowczej odmowy wychłostano go i poddano torturom. Przywiedziono go do obozu rzymskiego w Lorch koło Wiednia. Namiestnik prowincji, Akwilin, starał się oficera rzymskiego wszelkimi środkami zmusić do odstępstwa od wiary: groźbami i obietnicami. Kiedy jednak te zawiodły, kazał go biczować, potem szarpać jego ciało żelaznymi hakami, wreszcie uwiązano kamień u jego szyi i zatopiono go w rzece Enns. Miało się to stać 4 maja 304 roku. Ciało żołnierza odnalazła Waleria i ze czcią je pochowała. Nad jego grobem wystawiono z czasem klasztor i kościół benedyktynów, a potem kanoników laterańskich.

Kiedy w 1528 r. pożar strawił krakowską dzielnicę - Kleparz, ocalała jedynie świątynia wzniesiona ku czci św. Floriana przez biskupa Gedeona, a konsekrowana po roku 1208 przez bł. Wincentego Kadłubka. Odtąd zaczęto św. Floriana czcić w całej Polsce jako patrona podczas klęsk pożaru, powodzi i sztormów.

Zgodnie z normami Stolicy Apostolskiej, z tytułem kościoła związane jest święto tytułu kościoła - potocznie zwane odpustem. Święto to nie ma rangi święta nakazanego, ale winno być celebrowane corocznie w stopniu uroczystości, gdyż według natury tego święta i kalendarza liturgicznego przysługuje mu miano uroczystości. Z pobożnym nawiedzeniem kościoła parafialnego w dniu święta jego tytułu związany jest odpust zupełny.

Uzyskiwanie odpustów przez wiernych w Kościele katolickim ma wielowiekową tradycję. Odpust zupełny jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych - ratuje dusze z czyśćca. Do uzyskania odpustu należy spełnić pewne warunki: wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu (dyspozycja serca), nawiedzić kościół w dniu odpustu, przystąpić do sakramentu pokuty i Komunii św. oraz pomodlić się w intencjach Ojca Świętego.

Uroczystą Sumę Odpustową będziemy celebrowali w naszej świątyni 4 maja, o godzinie 18.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i dzielenia z nami radości odpustu parafialnego.

fr. Bruno OCist
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl