Z radością prezentujemy książkę o. Piotra M. Chojnackiego, opata mogilskiego, która ukazała się kilka dni temu, jako 59 tom serii: Źródła monastyczne, nakładem Wydawnictwa Benedyktyńskiego Tyniec.
 
„Sacramentis ecclesiae communicare. Chrzest i Eucharystia według świętego Bernarda z Clairvaux” jest to polska wersja pracy doktorskiej o. Piotra Chojnackiego. Autor podejmuje temat Chrztu i Eucharystii, odwołując się do twórczości jednego z czołowych reprezentantów tak zwanej teologii monastycznej – świętego Bernarda z Clairvaux (1090–1153). Święty Bernard zyskał powszechne uznanie jako autorytet duchowy, od niemal stu lat traktowany jest także jako znaczący teolog.
 
Intencją autora niniejszej monografii jest zbadanie, jakie znaczenia mają w życiu chrześcijańskim ryty inicjacji. Wiara chrześcijańska charakteryzuje się tym, że w centrum stawia Chrzest i Eucharystię. Jeden i ten sam obrzęd, często przeprowadzany w podobny sposób, jako że identyczny jest przede wszystkim jego rdzeń, stanowiący część naszej rzeczywistości religijnej, pobudzał do wielorakich refleksji. Ta znalazła odzwierciedlenie w teologii św. Bernarda i stała się przedmiotem badań autora.
 
Książka przedstawia wyniki studiów nad teologią sakramentalną świętego Bernarda z Clairvaux, skupiając się na znaczeniu, które przypisywał on symbolom Kościoła pojmowanym jako fundamenty obrzędowości życia chrześcijańskiego. Ponadto zamiarem autora jest również ukazanie jak teologia współczesna, która wartościuje zarówno treść, jak i doświadczenie wiary, może z korzyścią dla siebie odczytywać dzieła średniowiecznego doktora Kościoła.
 
O. Piotr Marek Chojnacki OCist (ur. 1966), w 1985 wstąpił do opactwa cystersów w Mogile. Studia teologiczne ukończył w Instytucie Księży Misjonarzy w Krakowie, a następnie kontynuował studia specjalistyczne na Gregorianum w Rzymie oraz w Kolegium Językowym Literatury Łacińskiej zakończone rozprawą doktorską napisaną pod kierunkiem prof. Philipa J. Rosato. W roku 2000, po powrocie do Polski, został wybrany opatem klasztoru w Mogile, a w 2007 opatem prezesem Kongregacji Polskiej Zakonu Cysterskiego. Jest adiunktem w Katedrze Eklezjologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
 
 
Marek Piotr Chojnacki OCist
Sacramentis ecclesiae communicare
Podtytuł: Chrzest i Eucharystia według świętego Bernarda z Clairvaux
Seria: Źródła monastyczne 59
Liczba stron: 476
Oprawa: miękka
Format: 12,5 x 19,5 cm
ISBN: 978-83-7354-365-2

Książkę można nabyć TUTAJ.

info za: www tyniec.com.pl
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl