W sobotę w oktawie uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, 14 kwietnia 2011 r. w katowickiej bazylice Zakonu Braci Mniejszych dwóch mnichów Kongregacji Polskiej Zakonu Cysterskiego przyjęło sakrament święceń w stopniu prezbiteratu.

Mnichami tymi są:

o. Jan Paweł Strumiłowski, profes z Jędrzejowa, który pochodzi z parafii pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Pyskowicach, diecezja gliwicka
oraz
o. Szymon Mateusz Warciak, profes ze Szczyrzyca, który pochodzi z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Henrykowie, archidiecezja wrocławska

Ojcowie Neoprezbiterzy przygotowywali się do przyjęcia święceń w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Braci Mniejszych w Katowicach-Panewnikach. Sakrament święceń został im udzielony przez posługę metropolity górnośląskiego ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca. Wraz z nimi wyświęcono dziesięciu Braci z Zakonu Braci Mniejszych: sześciu w stopniu prezbitera i czterech w stopniu diakona. Wśród uczestników uroczystości byli wyżsi przełożeni, współbracia, rodzina, krewni i przyjaciele nowo wyświęconych.

Nazajutrz, w niedzielę Miłosierdzia Bożego, ojcowie Jan i Szymon celebrowali Msze św. prymicyjne w swoich rodzinnych parafiach.
 


foto: br. Marek Trepczyk OFM

Ojcom Neoprezbiterom z Polskiej Kongregacji Zakonu Cysterskiego
składamy życzenia wierności, obfitości Bożych darów
i owocnej pracy dla dobra Kościoła, Zakonu i ludzi, do których będą posłani.
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl